Škola pod korunami stromov

Dátum: 2 mája, 2019

Názov predkladateľa: Občianské združenie Zelený Meder

 

Názov projektu: Škola pod korunami stromov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt zameraný na výstavbu tematickej outdoorovej triedy bude realizovaý na dvore ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola. Škola sa nachádza v srdci mesta Veĺký Meder pod adresou Bratislavská 622/38, Veľký Meder 932 01.

 

Stručná anotácia projektu: Otvor oči a cez korunu stromov uvidíš oblohu, do vlasov ti bude viať vánok s vôňou jarných kvetov... Vieš si to predstaviť? Áno, u nás sa môžeš učiť aj pod holým nebom a dýchať čerstvý vzduch. Veď tie najkrajšie zážitky sme zažili v škole v prírode pamätáš? Teraz môže byť učenie skutočne zábavou aj pre tých, ktorým školské lavice nevoňajú. Podpor náš projekt Škola pod korunami stromov!

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvorenie tematickej triedy pod korunami stromov na školskom dvore základnej školy Bélu Bartóka vo Veľkom Mederi. Cieľom je zatraktívniť vyučovanie, motivovať deti k učeniu, k dosiahnutiu lepších výsledkov, aby zabudli na tabuľu a kriedu a zážitkovou formou nadobúdali vedomosti počas teplých dní v príjemnom prostredí obklopení zeleňou. U detí, ktoré trávia príliš veľa času vo vnútri je väčší predpoklad získania poruchy pozornosti, depresie či úzkosti. Vzdelávaním v prírodnom prostredí tomu dokážeme prirodzene predchádzať. Učenie v prírodnom prostredí na čerstvom vzduchu so sebou prináša množstvo výhod, ako napríklad to, že sú žiaci vytrhnutí z každodenného stereotypu, na vzduchu im oveľa lepšie pracuje mozog, takže si učivo zapamätajú jednoduchšie a sú v tesnom kontakte s prírodou, ktorá už sama o sebe pôsobí na ľudí upokojujúco.

 

Vo vonkajšom prostredí zároveň zažívajú ohromný pocit slobody, vnútorného sebauspokojenia a šťastia. Učitelia realizujúci outdoorovú edukáciu pozorujú u žiakov nasledovné zmeny: deti sa správajú lepšie, celá trieda má záujem učiť sa, jednotlivci, ktorým sa učilo ťažšie, sú vo vonkajšom prostredí úspešnejší. Tematická outdoorová trieda by mala mať kapacitu 30 žiakov, ktorá pokryje kapacitné nároky ktorejkoľvek 28-ich tried a dvoch špeciálnych tried tejto školy. Outdoorovu triedu by využívalo 530 žiakov školy (stav pre školský rok 2018/2019). Budú sa tu vyučovať hlavne výchovné predmety – etická výchova, výtvarná výchova, ale aj biológia, geografia, slovenský a maďarsky jazyk.

 

Po realizácii projektu by sa outdoorová trieda , taktiež mohla aktívne využiť na propagáciu Dňa vyučovania v prírode - Cieľom tejto kampane je dostať čo najviac detí do prírodného prostredia, kde sa môžu hrať a vzdelávať . (http://takemeoutproject.eu )

 

Projekt plánujeme zrealizovať na dvore ZŠ Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Alapiskola – na parcele C2167/2 – ktorý je vo vlastníctve mesta Veľký Meder (Komárňanská 9/207, Veľký Meder, 93201) a je spravovaný Základnou školou Bélu Bartóka s vyučovacím jazykom maďarským - Bartók Béla Magyar Tanítási Nyelvű Alapiskola, Bratislavská 622/38, Veľký Meder.

 

Samotná outdoorova trieda bude realizovaná v štýle historického námetu ktorej fotku prikladám do sekcie Prílohy/Fotodokumentácia. Kľúčovým bodom by bol trón pre učiteľa, ktorý bude zhotovený miestnym umelcom -  rezbárom Tiborom Lénárthom. Trón bude obsahovať námety spojené s výukou a históriou samotnej školy (knihy – sova, ....), posed pre deti bude zhotovený zo pňa stromu (30 ks), samotná trieda bude ohraničená trámami v rozmere 10 cm * 25 cm * 250 cm v tvare osemuholníka. Celková rozloha triedy bude 6 m * 6 m (36 m2) ktorej pôda bude pokrytá mulčovacou kôrou. Súčasťou Outdoorovej triedy bude triedna tabuľa, ktorá nie je momentálne znázornená na fotodokumentácii ( bude taktiež vyhotovená rezbárom Tiborom Lénárthom, ako aj plánovaný trón). Samotná trieda bude obkolesená imitáciou stromov (5 ks), z bezpečnostného dôvodu budú zhotovené zo železnej konštrukcie.

 

Okolo triedy bude vysadených 9 stromov - Dub letný stĺpovitý (Quercus robur Fastigiata) – ktoré symbolizujú 9 historických názvov mesta (1369 – Megere, 1379 – Megyer, 1471 – Nagymegyer, 1786- Megyer, 1828 – Nagy – Megyer, 1918 – Veľký Meder, 1938 – Nagymegyer, 1948 – Čalovo, 1991 – Veľký Meder – Nagymegyer. Do samotnej realizácie projektu budú zapojení členovia a podporovatelia občianskeho združenia Zelený Meder cez Facebook stránku občianskeho združenia Zelený Meder (https://www.facebook.com/zelenymeder - cc 700 členov), nakoľko projekt bude zrealizovaný na školskom dvore Základnej Školy Bélu Bartóka, na zapojenie ľudí, dobrovoľníkov a rodičov budú využité aj informačné kanály školy ako Facebook stránka Základnej školy (cc 1500 členov), na propagáciu projektu bude naďalej zverejnená výzva na web stránke mesta Veľký Meder : www.velkymeder.sk a článok v mesačníku mesta Veľkomederský Hlásnik.

 

Pri finalizácii projektu – sadenie stromov a kríkov, finálna terénna úprava, nátery na drevo, budú do projektu zapojení samotní žiaci Základnej školy. (počet žiakov v školskom roku 2018/2019 cc 520 ).

 

Outdoorová trieda je pre mnohé dnešné deti stále niečo nezvyčajné, niečo s čím sa nemali možnosť stretnúť. Vyučovanie vonku ale nemusí byť len kdesi ďaleko v lese, na výlete, ale ako aj v tomto prípade na školskom dvore. Bude veľkým prínosom pri zušľachťovaní ako žiakov tak i učiteľov v profesii, ale aj inováciou priestoru, kde sa projekt zrealizuje.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Tematická outdoorová trieda bude mať kapacitu pre 30 žiakov na jednorazové použitie, tento počet pokryje kapacitné nároky ktorejkoľvek 28-ich tried a dvoch špeciálnych tried školy. Outdoorovu triedu by využívalo 530 žiakov školy (stav pre školský rok 2018/2019).
Počet vysadených stromčekov v rámci projektu bude 9 ks
Počet dobrovoľníkov v tejto fáze viem doplniť iba informatívne - nakoľko do projektu bude zapojená aj škola, počet žiakov bude cc 100 deti – a na základe skúsenosti s predošlých akcii združenia počet dobrovoľníkov sa bude pohybovať okolo 50 – 60 ľudí.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu budú zapojený členovia a podporovatelia Združenia Zelený Meder cez Facebook stránku občianskeho združenia Zelený Meder (https://www.facebook.com/zelenymeder - cc 700 členov), nakoľko projekt bude uskutočnený na školskom dvore Základnej Školy Bélu Bartóka na zapojenie ľudí, dobrovoľníkov a rodičov budú využité aj informačné kanáli školy, a Facebook stránka Základnej školy (cc 1500 členov) – na propagáciu projektu bude naďalej zverejnená výzva na web stránke mesta Veľký Meder a článok v mesačníku mesta Veľkomederský Hlasnik.
Pri finalizácii projektu – sadenie stromov a krikov, finálna terénna úprava, nátery na drevo, budú do projektu zapojený samotný žiaci Základnej školy. (počet žiakov v školskom roku 2018/2019 cc 520)

 


Rozpočet - 4 790 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 2. Počet hlasov - 6.-8. Finálne umiestnenie v okrese - 2.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram