3G (3 generácie)

Dátum: 1 mája, 2019

Názov predkladateľa: Divadlo Cinknutí

 

Názov projektu: 3G (3 generácie)

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: projekt bude realizovaný v obci Červeník - školské ihrisko, pastoračné centrum, kultúrny dom, a v iných obciach v okolí

 

Stručná anotácia projektu: Príprava a realizácia prednášok, letný tábor, deň rodiny, interaktívnych divadelných predstavení s témou medzigeneračných vzťahov (deti-rodičia-starí rodičia) a prijatím individuálnych rozdielov v rámci blízkeho i širšie okolia (susedia-ulica-dedina), na predchádzanie nárastu sociálnopatologických javov, s využitím metód dramatickej výchovy.

 

Popíšte svoj projekt: Vzťahy v rôznych skupinách či komunitách sú často založené na zaužívanom stereotype a rebríčku hodnôt. Je náročné prijať niekoho nového, alebo len citlivo porozumieť postoju toho známeho. V súčasnej postmodernej subkultúre máme tendenciu konzultovať situácie skôr s internetom a médiami, než medzi sebou. A tak sa stáva, že rodičia nerozumejú svojim deťom, tie nechápu skúsenosť starých rodičov, niekoho ”iného” radšej odstrčíme, než by sme využili to, v čom je iný v prospech celej skupiny. V dnešnej dobe je nesmierne dôležité viesť deti k osobnej komunikácii, naučiť sa konfliktom nevyhýbať ale riešiť ich, kriticky pritom premýšľať nad rôznymi aspektmi a dôsledkami ich riešení.

 

Prostredníctvom divadla sa vo výchove snažíme reagovať na všetky aktuálne témy a prinášať možnosť dozvedieť sa o nich viac pre čo najširšie publikum, nielen pasívnym prijímaním informácií a správ, ale cez vlastnú skúsenosť. V súčasnej dobe je takouto témou spolunažívanie rôznych skupín a národov v spoločnosti. Tému inakostí a začleňovania (či vyčleňovania) jednotlivca do rôznych skupín, či jednoducho do života, je možné riešiť na rôznych úrovniach – rešpektovanie individuálnych odlišností každého z nás v rodine, škole, práci, meste, národe, vo svete. Spolufinancovanie projektu bude zabezpečené z vlastných zdrojov 2% z dane, od sponzorov - podnikateľských subjektov z okolia

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet prednášok - 4
počet predstavení 3-4
počet dobrovoľníkov - 30
počet návštevníkov - 600

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
priatelia budú pomáhať pri príprave miest realizácie
obyvatelia budú zapojení do priebehu programu akcie
skupina nadšencov bude vytvárať program, sprievodné atrakcie
propagácia bude zabezpečená plagátmi, využitie webovej stránky združenia, obce, facebooku

 


Rozpočet - 9 000 eur Hodnotenie členov DF - Poradie v okrese po hodnotení DF - 5. Počet hlasov - Finálne umiestnenie v okrese - 5.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram