„Lepšie vonku a spolu, ako sám pred počítačom…“

Názov predkladateľa: Občianske združenie – Szedres – Polgári Társulás

 

Názov projektu: „Lepšie vonku a spolu, ako sám pred počítačom…“

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kútniky

 

Stručná anotácia projektu: Občianske združenie Szedres bolo založené v roku 2016, ale jeho členovia sa zaoberajú so športom a kultúrou už viac ako 20 rokov. Pravidelme sa venujme deťom a mladým. Chceli by sme dosiahnuť rovnováhu medzi starým a novým. Robíme to hlavne organizovaním rôznych športových aktivít, ako napr. jazda na koni, lukostreľba, lukostreľba na koni, rôzne outdoorové hry, organizovanie remeselníckych dielní a letných táborov.

 

 

Popíšte svoj projekt: Naším cieľom je zachovanie tradícií, výchova detí a mladých k zdravému životnému štýlu a popri tom sa vrátiť k starým hodnotám. Naďalej by sme to chceli robiť formou každodenných aktivít u koní, v prírode, organizovaním školských výletov, organizovaním celodenných tréningov cez víkendy, ktoré by sme spojili so zaujímavími rozhovormi o hodnotách, a organizovaním denných táborov počas prázdnin.
Pomocou tohto projektu by sme chceli spojiť príjemné s užitočným: čiže chceli by sme naučiť deti a mladých (ktorí majú záujem) jazdiť na koni, strielať z luku a popri tom im rozprávať o našej kultúre, o hodnotách, o starých zvykoch, aby si vážili jeden druhého, aby boli navzájom tolerantný.
Členovia združenia sa zaoberajú so zachovaním tradícií više 20 rokov. Majú skúsenosť s formálnym ako aj neformálnym vzdelávaním a s rôznimi metódami, pomocou ktorých vzbudia záujem detí a mladých.
Vieme zo skúsenosti, že naši návštevníci u nás získané skúsenosti a vedomosti podávajú ďalej svojim rodičom a rovesníkom. Naše aktivity majú dopad aj na životné prostredie, lebo pri športovaní učíme deti aj na environmentálne hodnoty a na ochranu životného prostredia.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Využitím sociálnych sietí (Facebbok, e-mail, atď). Písaním článkov o našich aktivitách v regionálnych časopisoch. Zdieľaním informácií v miestnej káblovej televízii.

 

 

 

Rozpočet:

2 420 eur

Hodnotenie členov DF:

75/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

22.

Počet hlasov:

518

Finálne umiestnenie v okrese:

19.

Date:

Support develop by Greativity.sk