PROCES ROZHODOVANIA JE ÚSPEŠNE UKONČENÝ

Dátum: 11 januára, 2022
Proces rozhodovania je úspešne ukončený. Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 17. januára 2022 na našej webovej stránke.
Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.
▪️Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali online formou svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií.
▪️Druhú časť tvorilo verejné zvažovanie, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 20.12.2021 do 9.1.2022
Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 61 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR. Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram