Predstavujeme Vám členov deliberatívnych fór

Dátum: 8 apríla, 2019

Ako sme avizovali, v apríli začína druhé kolo verejných stretnutí. Stretneme sa v siedmych okresných mestách počas celého mesiaca. Stretnutia sú otvorené širokej verejnosti. Okrem prezentácií jednotlivých projektov už príde k prvej časti rozhodovania. V každom okrese sa deliberatívne fórum skladá z piatich členov - jeden poslanec TTSK za okres, dvaja zástupcovia úradu a dvaja zástupcovia občianskej spoločnosti. Hodnotitelia posudzujú kvalitatívnu stránku projektu. Ste zvedaví, kto je nominovaný vo Vašom okrese? Prinášame Vám zoznam všetkých hodnotiteľov.

Okres Skalica

Kvetoslava Jablonická, občianska spoločnosť, OZ Podhoran Plavecký Peter
Martina Tvrdoňová, občianska spoločnosť, WellGiving, o. z., Bratislava
Rastislav Caletka, poslanec TTSK za okres Skalica
Jaroslav Hric, úrad TTSK, riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia
Viktor Maroši, úrad TTSK, riaditeľ odboru analýz a organizačných činností

Okres Senica

Mária Korcová, občianska spoločnosť, bola súčasťou participatívneho rozpočtu v Trnave
Lucia Šmidovičová, úrad TTSK, riaditeľka odboru zdravotníctva
Viktor Albert, občianska spoločnosť, občiansky aktivista
Peter Gerhart, poslanec TTSK za okres Senica
Jaroslav Hric, úrad TTSK, riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia

Okres Piešťany

Lucia Drábiková, poslankyňa TTSK za okres Piešťany
Blažena Flamíková, úrad TTSK, riaditeľka odboru sociálnych vecí
Jana Chalányová, občianska spoločnosť, Návrat, n.o., Trnava
Viktor Maroši, úrad TTSK, riaditeľ odboru analýz a organizačných činností
Miroslav Šimkovič, občianska spoločnosť, ViaAltera, o.z., Banská Bystrica

Okres Hlohovec

Miroslava Hlinčíková, občianska spoločnosť, Bronco, n.o., Trnava
Marcela Horáková, úrad TTSK, riaditeľka odboru financií
Zuzana Šujanová, občianska spoločnosť, Bronco, n.o., Trnava
Jaroslav Hric, úrad TTSK, riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia
Patrik Voltmann, poslanec TTSK za okres Hlohovec

Okres Galanta

Lenka Ilčíková, občianska spoločnosť, Priatelia zeme, o.z., Banská Bystrica
Lucia Šmidovičová, úrad TTSK, riaditeľka odboru zdravotníctva
László Biró, poslanec TTSK za okres Galanta
Martin Jankovič, občianska spoločnosť, environmentalista
Peter Kadlic, úrad TTSK, riaditeľ odboru kultúry a športu

Okres Dunajská Streda


Blažena Flamíková, úrad TTSK, riaditeľka odboru sociálnych vecí
Michala Hrnčiarová, občianska spoločnosť, Nadácia Nová Cvernovka, Bratislava
Patrik Bartas, občianska spoločnosť, Ježkove oči, o.z., Bratislava
Peter Kadlic, úrad TTSK, riaditeľ odboru kultúry a športu
Marian Soóky, poslanec TTSK za okres Dunajská Streda

Okres Trnava

Marcela Horáková, úrad TTSK, riaditeľka odboru financií
Alexandra Střelcová, občianska spoločnosť, Čas pre rodinu, o.z., Bratislava
Viktor Maroši, úrad TTSK, riaditeľ odboru analýz a organizačných činností
Marek Neštický, poslanec TTSK za okres Trnava
Peter Žačok, učiteľ ZŠ, Piešťany


crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram