Aktuality

Predstavujeme úspešnú realizáciu víťazného projektu 2. ročníka Participatívneho rozpočtu „Chráň prírodu už doma“

Projekt bol zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. Túto hru mohli hrať deti aj dospelí, čím sa utužovali vzájomné vzťahy a hravou formou sa učili triediť odpad. Úlohou bolo vyprodukovaný odpad v domčeku dať do správneho kontajnera.

Cieľom projektu bolo formou hry upozorňovať a učiť ľudí triediť odpad, čím pomáhajú prírode už doma. V domácnostiach sa vyprodukuje stále viac odpadu, a jeho separovaním znížime záťaž na prírodu a životné prostredie. Formou hry chceli rodiny viesť k separovaniu odpadu.

Súčasťou projektu boli dve hry:
1.hra: V oddychových zónach boli dobrovoľníci v kostýmoch včely. Ich úlohou bolo hrať sa s deťmi spoločenskú hru, kde mali deti za úlohu roztriediť odpad vyprodukovaný doma a dať ho do správnych kontajnerov. Spoločenská hra mala 4 figúrky. Každá znázorňovala určitý odpad. Cieľom bolo dostať figúrky do správneho kontajnera po vyznačenej trase. Pohyb figúrky určovalo hodené číslo na kocke.
2.hra: Hráči fiktívny odpad triedili podľa druhu do správnych kontajnerov, pri správnom roztriedení dostali odznak malého ochrancu prírody.
Súčasťou boli aj dobrovoľníci v kostýme včely, ktorí učili a apelovali na ľudí, aby triedili odpad.

 

S projektom „Chráň prírodu už doma“ sa OZ Karpatoš zúčastnili viacerých podujatí v Smoleniciach. Ako príklad môžeme uviesť podujatia Deň detí ZŠ a MŠ Smolenice, ObJAV Smolenice a Letný Medokvas, na ktorých sa spolu zúčastnilo cez 1500 ľudí.

Žiadne komentáre
Pridať komentár

Support develop by Greativity.sk