Pokračujeme v rozhodovacom procese

Dátum: 12 decembra, 2021
POKRAČUJEME V ROZHODOVACOM PROCESE
V utorok o 17:00 bude deliberatívne fórum na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za okres Galanta. Následne 15.12.2021 o 17:00 budú hodnotené podané projekty za okres Dunajská Streda, kde deliberatívne fórum ukončí časť rozhodovacieho procesu, ktorá tvorí 50% z celkového rozhodovania. Nasledovať bude elektronické hlasovanie verejnosti za dané projekty.
Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty, a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií.
Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti.
Termíny deliberácie projektov pre jednotlivé okresy:
1.12. Senica a Skalica
7.12. Piešťany
8.12. Hlohovec
9.12. Trnava
14.12. Galanta
15.12. Dunajská Streda
Nasledovať bude elektronické hlasovanie verejnosti za dané projekty, kde hlasujúci bude hlasovať minimálne za 3 projekty.
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram