Participatívny rozpočet Trnavskej župy bude fungovať v novom - dvojročnom cykle

Dátum: 16 apríla, 2020
Počas včerajšieho (15.4.2020, pozn.), historicky prvého online zasadnutia zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja jeho poslanci rozhodli, že na opatrenia proti ochoreniu COVID -19 bude z rozpočtu župy vyčlenených celkovo 500 tisíc eur. Finančné zdroje boli na tento účel presunuté z grantových schém, ktoré tak tento rok nebude možné realizovať. Toto opatrenie sa týka i Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy (ďalej ako "PR TTSK" alebo "PR"), ktorého aktivity sa budú realizovať až v roku 2021.
 
Momentálne pracujeme na vytvorení nového, dvojročného modelu fungovania PR TTSK, aby sme naplno využili prácu a energiu, ktorú sme spoločne s predkladateľmi tohtoročných projektov investovali do prípravy prebiehajúceho ročníka
 
O všetkých dôležitých zmenách a aktualizáciách harmonogramu PR pre ročník 2020/21 budete včas informovaní prostredníctvom našich komunikačných kanálov.
 
Ďakujeme za vašu doterajšiu podporu a spoluprácu a prosíme vás o pochopenie a trpezlivosť v tejto neľahkej situácií.
.
#zvládnemeto #spolutvorímekraj
crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram