Participatívny rozpočet „dostal zelenú“

Dátum: 12 decembra, 2018

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK odhlasovalo na decembrovom zasadnutí pilotný projekt Participatívneho rozpočtu TTSK. Kraj tak vyčlenil sumu vo výške 250 tis. eur, ktorá bude prerozdelená medzi víťazné projekty v jednotlivých okresoch, a to podľa kritéria počtu obyvateľov. Budúci rok sa tak ponesie v znamení otvorenosti a spolupráce.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram