Kritériá pre 4.ročník schválené

Dátum: 23 októbra, 2022

Po takmer 3hodinovej diskusii sa členovia deliberativneho fóra, ktorú tvorili zástupcovia občianskej spoločnosti, zamestnanci úradu a poslanci TTSK, zhodli na týchto kritériách.

Na základe týchto kritérií sa budú hodnotiť tohtoročné projekty, ktoré máte čas podávať do 31.10.2022.

✔️UDRŽATELNOSŤ

✔️DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

✔️INKLUZÍVNOSŤ

✔️ORIGINALITA/INOVATÍVNOSŤ

✔️KOMUNITNÝ ROZMER

✔️EDUKATÍVNY CHARAKTER - OSVETA

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram