Kritéria pre 3. ročník sú schválené

Dátum: 21 októbra, 2021

V pondelok 18.10.2021 sa o 17:00 v priestoroch Úradu TTSK konalo stretnutie deliberatívneho fóra, ktorého hlavnou úlohou bolo nastaviť hodnotiace kritéria pre projekty 3. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK.

Po takmer 3 hodinovej diskusii sa členovia deliberatívneho fóra, ktorú tvorili zamestnanci Úradu TTSK, zástupcovia občianskej spoločnosti a poslanci TTSK zhodli na týchto kritériách:

1. Udržateľnosť

2.Originalita

3.Inkluzívnosť

4. Životné prostredie

5. Zapojenie do realizácie

6. Šírka/veľkosť cieľovej skupiny

Na základe týchto kritérií sa budú hodnotiť tohtoročné projekty, ktoré je stále možné podávať. Konkrétne je ich možné podávať do 29.10.2020. Prihlasovací formulár nájdete na našej stránke, tak neváhajte a využite príležitosť ako premeniť svoje inovatívne myšlienky v úspešný projekt.

 

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram