Je rozhodnuté!

Dátum: 28 mája, 2019

Po aprílových verejných stretnutiach, na ktorých predkladatelia prezentovali svoje projekty a členovia deliberatívneho fóra posudzovali ich kvalitu, prišlo na rad i online hlasovanie. Od 10. do 23. mája mali obyvatelia Trnavskej župy možnosť hlasovať za minimálne 3 projekty v rámci celého kraja. Každá časť rozhodovania niesla váhu 50%. Fáza rozhodovania je tak ukončená.

V pondelok, 27. mája 2019, uzreli výsledky rozhodovania svetlo sveta. V pilotnom ročníku Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bude realizovaných minimálne 56 projektov naprieč celým krajom. Zásady Participatívneho rozpočtu hovoria jasne. Zastupiteľstvo vyčlenilo štvrť milióna eur, ktorý bol prerozdelený na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva. Projekty, ktoré sa podľa poradia zmestili do vyčlenenej sumy budú podporené v plnej výške.

V okrese Dunajská Streda, ako v jedinom, bola celková požadovaná suma predložených projektov nižšia než vyčlenená suma na okres. Ak nastane takáto situácia budú, podľa Zásad PR TTSK 2019, nevyčerpané prostriedky prerozdelené v ostatných okresoch, a to v poradí stanovenom v procese rozhodovania. Tak ako zobrazuje posledná tabuľka výsledkov, 3 002 eur, z okresu Dunajská Streda bude smerovať prioritne na projekt v okrese Hlohovec - NÁŠ DVOR, ktorý skončil na základe rozhodovania projektov pod čiarou na prvom mieste. Zvyšné finančné prostriedky budú poskytnuté nasledujúcemu projektu.

Vo všetkých ostatných okresoch zostali finančné prostriedky v rôznej výške. Tie budú prioritne ponúknuté vždy prvému projektu pod čiarou s tým, že projekt bude spolufinancovaný, aby bol realizovaný tak, ako bol predložený, prípadne bude realizovaný v menšom rozsahu, no stále musí byť dodržaný jeho zámer. O konečnom počte projektov Vás budeme informovať.

Všetkým predkladateľom, ktorí budú podľa výsledkov rozhodovania svoje projekty realizovať, či už v plnom alebo menšom rozsahu, GRATULUJEME! Tým, na ktorých sa v pilotnom ročníku šťastie neusmialo ĎAKUJEME! Vážime si Vašu prácu, robíte skvelé veci a určite s nimi neprestávajte. Veríme, že sa v ďalšom ročníku opäť stretneme.

Partnermi Participatívneho rozpočtu TTSK 2019 sú občianske združenia Utopia, ktoré facilituje celý proces a WellGiving, ktoré vytvorilo elektronický formulár a systém pre online hlasovanie vďaka podpore EÚ ESF a OP EVS.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram