Hlasovanie o projektoch je oficiálne ukončené!

Dátum: 16 novembra, 2020

Včerajšou polnocou sme ukončili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy – rozhodovanie o projektoch.

 

V tejto časti procesu PR TTSK prebiehalo počas mesiaca október deliberatívne rozhodovanie, kedy členovia deliberatívnych fór písomnou komunikáciou ohodnotili na základe piatich stanovených kritérií jednotlivé projekty. Na konci mesiaca október tak bolo jasné, ako projekty dopadli po prvej polovici rozhodovania.

 

Začiatkom novembra nasledovalo dvojtýždňové elektronické hlasovanie o jednotlivých projektoch, kedy mali obyvatelia Trnavskej župy možnosť odovzdať svoj hlas minimálne trom projektom v rámci celého kraja, ktoré získajú finančnú podporu pre svoju realizáciu. Táto časť rozhodovania niesla taktiež váhu 50 %.

 

Výsledné poradie víťazných projektov bude stanovené zostupne v rámci jednotlivých okresov matematickým prepočtom poradia z online hlasovania a poradia určeného jednotlivými deliberatívnymi fórami. Konečné výsledky rozhodovania a zoznam podporených projektov budú zverejnené do 26. novembra 2020 na našej webovej stránke.

 

Ďakujeme všetkým predkladateľom projektov, členom deliberatívnych fór a samozrejme i hlasujúcim. Čaká nás posledná fáza – realizácia projektov, na ktorú sa všetci tešíme! Budú sa realizovať autentické občianske a komunitné projekty, ktoré skvalitnia okolie a život obyvateľov a komunít v našom kraji.

 

#spolutvorimekraj

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram