Hlasovanie je ukončené!

Dátum: 24 mája, 2019

Pilotný ročník Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy má za sebou rozhodovanie o projektoch.

Už v januári sme sa vydali na cesty a v 12 obciach a mestách po celom kraji sme Vám predstavili model Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy. Následne ste do 22. marca mali možnosť zaslať svoj nápad spracovaný v podobe projektu.

Bolo nám doručených 113 projektov, z ktorých 89 bolo posúdených Úradom TTSK ako realizovateľných a zároveň vyhovelo Zásadám Participatívneho rozpočtu TTSK pre rok 2019.

Počas apríla sme spolu absolvovali druhé kolo verejných stretnutí, pričom sme si role vymenili. Svoje projekty ste verejne odprezentovali a členovia deliberatívneho fóra projekty bodovo ohodnotili na základe šiestich stanovených kritérií. Na konci apríla tak bolo jasné, ako projekty dopadli po prvej polovici rozhodovania.

V máji nasledovalo dvojtýždňové online hlasovanie, v ktorom mali všetci obyvatelia Trnavskej župy možnosť podporiť minimálne tri projekty. Aj táto časť rozhodovania niesla váhu 50 %. Spolu sa Vás do hlasovania zapojili tisíce. Konečné výsledky a zoznam podporených projektov budú uverejnené v pondelok, 27.mája 2019.

Ďakujeme všetkým predkladateľom projektov i hlasujúcim. Máme radosť, že nás čaká posledná fáza, na ktorú všetci netrpezlivo čakáme. V našej župe sa budú realizovať autentické občianske a komunitné projekty, ktoré prispejú k zveľadeniu kraja a života v ňom.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram