Hlasovanie je ukončené, ďakujeme za všetky hlasy

Dátum: 10 januára, 2023

Vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste aj vo 4. ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy hlasovali za skvelé projekty.

Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 16. januára 2023 na našej webovej stránke www.tvorimekraj.sk

Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.

Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií. Druhú časť tvorilo rozhodovanie verejnosťou, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 16.12.2022.

Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 83 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR.

Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram