Druhé kolo verejných stretnutí - Skalica

Dátum: 1 mája, 2019

Dňa 9.4.2019 sa na Gymnáziu Františka Víťazoslava Sasinka konalo druhé kolo verejných stretnutí. Z okresu Skalica nám bolo zaslaných 17 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 14. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 43 tisíc eur.

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentovania projektov zo strany predkladateľov a tiež prišlo k prvej časti hodnotenia prostredníctvom udeľovania bodov členmi deliberatívneho fóra. Pre okres Skalica toto fórum tvorili: Kvetoslava Jablonická (OZ Podhoran), Martina Tvrdoňová (WellGiving, o.z.), Rastislav Caletka (poslanec TTSK), Jaroslav Hric (riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia) a Viktor Maroši (riaditeľ odboru analýz a organizačných činností).

Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:
1. Rozkvitnutá a bezpečná ulica Vrádište (134 bodov)
2. Stretnúť priateľov je dar (117 bodov)
3. Rodičia deťom (114 bodov)
4. ekoDOMček (112 bodov)
5. - 6. BIKE ARÉNA ZLATNÍCKA DOLINA a Kokorunka - kde je vôľa, tam je cesta (106 bodov)
7. Z lietadla na bicykel (103 bodov)
8. Vianočné predstavenie so Skaličánkom (102 bodov)
9. Pochod "Po stopách Márie Terézie" (97 bodov)
10. Pohyb je náš kamarát (96 bodov)
11. Footgolfový turnaj pre základné a stredné školy (93 bodov)
12. Do škôlky bezpečne a zdravo (89 bodov)
13. Medzinárodný detský folklórny festival (87 bodov)
14. Tanečná rozprávka TS Taxis (75 bodov)


Pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 6 kritérií. Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Deliberatívne fórum tvorilo päť členov. Celkovo teda mohli projekty získať maximálne 150 bodov.


Druhou časťou rozhodovania je online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. do 23.5. Držíme palce!


crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram