Druhé kolo verejných stretnutí - Senica

Dátum: 2 mája, 2019

Dňa 11.4.2019 sa na Mestskom úrade v Senici konalo druhé kolo verejných stretnutí. Z okresu Senica nám bolo zaslaných 14 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 12. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 52 tisíc eur.

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentovania projektov zo strany predkladateľov a tiež prišlo k prvej časti hodnotenia prostredníctvom udeľovania bodov členmi deliberatívneho fóra. Pre okres Senica toto fórum tvorili: Mária Korcová (školská psychologička), Lucia Šmidovičová (riaditeľka odboru zdravotníctva), Viktor Albert (občiansky aktivista), Peter Gerhart (poslanec TTSK) a Jaroslav Hric (riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia).


Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:
1. - 2. Otvorená učebňa a Vráťme oblohu vtákom (114 bodov)
3. Čistý chotár 2019 (111 bodov)
4. Naša cesta (109 bodov)
5. Bezpečne na ceste (100 bodov)
6. Meníme myslenie - zachraňujeme životy (99 bodov)
7. Hradby - náučný chodník (94 bodov)
8. Ovocný sad na pozemku ZŠ Sekule (91 bodov)
9. - 11. Bezpečne od malička, Podpora činnosti neziskových organizácií v obci Rovensko a Prístrešok na bicykle (86 bodov)
12. KIOSK=informovaný pacient=spokojný pacient (71 bodov)

Pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 6 kritérií. Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Deliberatívne fórum tvorilo päť členov. Celkovo teda mohli projekty získať maximálne 150 bodov.

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. do 23.5. Držíme palce!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram