Druhé kolo verejných stretnutí - Hlohovec

Dátum: 4 mája, 2019

Dňa 17.4.2019 sa vo Vlastivednom múzeu v Hlohovci konalo druhé kolo verejných stretnutí. Z okresu Hlohovec nám bolo zaslaných 10 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 7. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 31 tisíc eur.

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentovania projektov zo strany predkladateľov a tiež prišlo k prvej časti hodnotenia prostredníctvom udeľovania bodov členmi deliberatívneho fóra. Pre okres Hlohovec toto fórum tvorili: Miroslava Hlinčíková (Bronco, n. o.), Marcela Horáková (riaditeľka odboru financií), Zuzana Šujanová (Bronco, n. o.), Jaroslav Hric (riaditeľ odboru cestovného ruchu, podpory podnikania a životného prostredia) a Patrik Voltmann (poslanec TTSK).


Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:
1. Komunita bez odpadu (131 bodov)
2. meSTO stromov (125 bodov)
3. "POŠKOLÁK" (124 bodov)
4. Náš dvor (123 bodov)
5. 3G (3 generácie) (100 bodov)
6. Florbal pre všetkých (93 bodov)
7. Penaltový kráľ (87 bodov)

Pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 6 kritérií. Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Deliberatívne fórum tvorilo päť členov. Celkovo teda mohli projekty získať maximálne 150 bodov.

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. do 23.5. Držíme palce!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram