Druhé kolo verejných stretnutí - Galanta

Dátum: 5 mája, 2019

Dňa 24.4.2019 sa na Strednej odbornej škole obchodu a služieb konalo druhé kolo verejných stretnutí. Z okresu Galanta nám bolo zaslaných 19 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 15. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 55 tisíc eur.

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentovania projektov zo strany predkladateľov a tiež prišlo k prvej časti hodnotenia prostredníctvom udeľovania bodov členmi deliberatívneho fóra. Pre okres Galanta toto fórum tvorili: Lenka Ilčíková (Priatelia zeme), Lucia Šmidovičová (riaditeľka odboru zdravotníctva), László Biró (poslanec TTSK), Martin Jankovič (environmentalista) a Peter Kadlic (riaditeľ odboru kultúry a športu).


Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:
1. Sereď 2.0 (132 bodov)
2. Obnova Hanza kolónie (125 bodov)
3. Ovocné zastávky na cyklotrase (119 bodov)
4. Príroda nie je sklad na odpad, volá o pomoc tak počúvajme (116 bodov)
5. - 6. Oživujeme Šárd v Galante a Tvorivé dielne aktívnych dôchodcov (112 bodov)
7. Pop-up komunitné centrum Sviežo (110 bodov)
8. Servisný stojan a parkovanie pre cyklistov v meste Sereď (99 bodov)
9. Cykloaktivity v prospech Galanty (98 bodov)
10. Futbalová mládež Matúškovo (97 bodov)
11. Piknik u Esterházyovcov (95 bodov)
12. Pohybom pre zdravý životný štýl (91 bodov)
13. Deň rodiny v obci Gáň (89 bodov)
14. Cinema 16 (88 bodov)
15. Melódie starých rodičov (85 bodov)

Pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 6 kritérií. Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Deliberatívne fórum tvorilo päť členov. Celkovo teda mohli projekty získať maximálne 150 bodov.

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. do 23.5. Držíme palce!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram