Druhé kolo verejných stretnutí - Dunajská Streda

Dátum: 6 mája, 2019

Dňa 25.4.2019 sa na Strednej odbornej škole rozvoja a vidieka konalo druhé kolo verejných stretnutí. Z okresu Dunajská Streda nám bolo zaslaných 12 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 11. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu vyše 50 tisíc eur.

Stretnutie sa nieslo v duchu prezentovania projektov zo strany predkladateľov a tiež prišlo k prvej časti hodnotenia prostredníctvom udeľovania bodov členmi deliberatívneho fóra. Pre okres Dunajská Streda toto fórum tvorili: Blažena Flamíková (riaditeľka odboru sociálnych vecí), Martina Belanová (OZ Utopia), Peter Kadlic (riaditeľ odboru kultúry a športu), Martin Jankovič (environmentalista) a Marian Soóky (poslanec TTSK).


Poradie po prvej časti rozhodovania je nasledovné:
1. "Nech stodola tancom žije!" (131 bodov)
2. - 3. Gymnazisti, hor sa na bicykel! a Zdravá mačka - ekoderatizér mesta (128 bodov)
4. Park pri kaplnke pod Lipami v Čilistove (118 bodov)
5. Tanečné domy s kapelou Póšfa (112 bodov)
6. - 8. I. Detská Olympiáda, Škola pod korunami stromov a Zveľaďovanie prostredia poľovníckeho domu v obci Čiližská Radvaň (108 bodov)
9. Začnime sa hýbať spoločne! (106 bodov)
10. Spoznávajme Šmorín - Vlastivedné prechádzky (101 bodov)
11. Kobukrav - sebaobrana pre deti (95 bodov)

Pre posudzovanie kvality projektov bolo členmi deliberatívnych fór stanovených 6 kritérií. Každý hodnotiteľ mal možnosť udeliť 1 až 5 bodov za každé kritérium. Deliberatívne fórum tvorilo päť členov. Celkovo teda mohli projekty získať maximálne 150 bodov.

Druhou časťou rozhodovania bude online hlasovanie, ktoré bude prebiehať od 10.5. do 23.5. Držíme palce!

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram