Deliberatívne fórum Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy 2020

Dátum: 28 februára, 2020

 

V utorok, 25. februára sa v priestoroch kongresovej miestnosti Úradu Trnavského samosprávneho kraja uskutočnilo stretnutie hodnotiteľov projektov zapojených do Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy za ročník 2020.

 

 

Na tomto stretnutí sa zúčastnili zástupcovia poslancov zastupiteľstva Trnavského samosprávneho kraja, zástupcovia zamestnancov Úradu TTSK, a v neposlednom rade i členovia občianskej spoločnosti.

 

 

Cieľom tohto stretnutia bolo stanovenie kritérií, na základe ktorých budú v procese rozhodovania jednotlivé komunitné projekty v každom zo siedmych okresov Trnavského kraja následne hodnotené.

 

 

Všetci zúčastnení hodnotitelia boli na stretnutí rozdelení do troch pracovných skupín pod záštitou členov Občianskeho združenie Utopia. V rámci týchto skupín ich členovia rozoberali rôzne aspekty projektov, podľa ktorých by mali byť projekty hodnotené. Výsledný sumár práce všetkých troch skupín sa napokon pretavil do konečných hodnotiacich kritérií pre ročník 2020.

 

 

Definitívny zoznam stanovených kritérií na základe konsenzu zúčastnených hodnotiteľov bol stanovený nasledovne:

  1. udržateľnosť projektu,
  2. inkluzivita aktivít projektu,
  3. inovatívnosť projektu,
  4. ohľad na životné prostredie,
  5. komunitná spolupráca a cieľová skupina.

 

#spolutvorímekraj

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram