Ďakujeme všetkým, s ktorými tvoríme kraj

Dátum: 9 novembra, 2022

Tešíme sa, že do štvrtého ročníka župného participatívneho rozpočtu sa zapojilo viac záujemcov, ako v minulom ročníku.

Celkovo nám prišlo 98 návrhov projektov zo všetkých siedmych okresov v kraji.

Momentálne pracujeme na administratívnej kontrole, pričom tie projekty, ktoré spĺňajú náležitosti participatívneho rozpočtu postúpia do rozhodovania.

To bude zložené z hodnotenia deliberatívnym fórom a hlasovaním verejnosti.

Hodnotenie deliberatívnym fórom projektov bude prebiehať od 29.11. do 13.12.2022, ktorého súčasťou bude krátka prezentácia projektov samotnými predkladateľmi.

Následne bude mať možnosť rozhodovať verejnosť.

Finálne výsledky zverejníme na našich sociálnych sieťach a webovej stránke www.tvorimekraj.sk

crossmenu linkedin facebook pinterest youtube rss twitter instagram facebook-blank rss-blank linkedin-blank pinterest youtube twitter instagram