Môžete o nás počuť aj v Trnavskom rádiu

Čo je nové v téme participatívny rozpočet, ale aj to, ako trávi župan Vianoce sa dozviete v obrazovom zázname Trnavského rádia.

(viac…)

Participatívny rozpočet „dostal zelenú“

Zastupiteľstvo Trnavského samosprávneho kraja v rámci schvaľovania rozpočtu na rok 2019 a Všeobecne záväzného nariadenia o poskytovaní dotácií z rozpočtu TTSK odhlasovalo na decembrovom zasadnutí pilotný projekt Participatívneho rozpočtu TTSK. (viac…)