Trnavský samosprávny kraj

Participatívny rozpočet

Participatívny rozpočet (ďalej PR) je proces, na základe ktorého môžu obyvatelia miest a obcí rozhodnúť o využití časti finančných prostriedkov z rozpočtu svojho mesta či obce. Vznikol v roku 1989 v brazílskom meste Porto Alegre a postupne sa rozšíril na všetky kontinenty. Dnes je súčasťou niekoľkých tisícov samospráv po celom svete. Trnavský samosprávny kraj dáva po prvýkrát ľuďom, občianskym združeniam a neziskovým organizáciám možnosť aktívne rozhodovať prostredníctvom participatívneho rozpočtu o časti verejných financií, čím ich zapája do procesov riadenia vyššieho územného celku.

Spoločne robíme náš KRAJ lepším

Ako prebieha participatívny rozpočet?

1
NÁPAD

Na začiatku je nápad. Ľudia majú rôzne nápady, ako zlepšiť svoje okolie. Budeme sa o nich rozprávať na prvom kole verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach.

2
PROJEKT

Po verejných stretnutiach, na ktorých vzniknú rôzne kreatívne nápady, bude nasledovať fáza predkladania projektov. Projekt budú môcť predložiť fyzické osoby alebo skupina fyzických osôb, občianske združenia a neziskové organizácie formou elektronického formulára na webovej stránke.

3
ROZHODOVANIE

Po skončení predkladania projektov bude nasledovať druhé kolo verejných stretnutí vo vybraných mestách a obciach, na ktorých sa odprezentujú jednotlivé projekty. Na týchto stretnutiach prebehne časť rozhodovania prostredníctvom deliberácie. Obyvatelia TTSK sa budú môcť zapojiť do rozhodovania, a podporiť tak až tri projekty prostredníctvom elektronického hlasovania na webovej stránke participatívneho rozpočtu.

4
FINANCIE

Projekty, ktoré budú po uzatvorení elektronického hlasovania a po rozhodnutí deliberačných fór najúspešnejšie, budú podporené finančnou čiastkou, a to maximálne do 5000 eur. Následne bude mať predkladateľ projektu čas do 22. novembra 2019 na realizáciu svojho projektu.

Všetko o dianí v participatívnom rozpočte

Aktuality

  • Vôbec prvým projektom, ktorý bol realizovaný aj vďaka finančným prostriedkom z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bol projekt "Piknik u Esterházyovcov" z dielne občianskeho združenia OZ

  • Dnes tu pre Vás máme ponuku kurzov Kobukrav sebaobrany pre žiakov základných a študentov stredných škôl. Ak by mala ktorákoľvek škola v rámci kraja v

  • Už zajtra sa koná druhá prednáška, v rámci projektu Komunita bez odpadu, tento raz na tému "Kompostovanie v záhrade", ktorú pre Vás pripravilo občianske združenie

Support develop by Greativity.sk