Title Image

Skalica – 2020/2021

Úvod  /  Projekty 2020/2021  /  Skalica – 2020/2021

V druhom ročníku Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy bolo pre okres Skalica vyčlenených 21 tisíc eur. Celkovo nám boli zaslané iba 3 projekty, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnili všetky. Predkladatelia týchto projektov žiadajú o sumu takmer 14 tisíc eur.

Support develop by Greativity.sk