Title Image

Projekty 2019

Úvod  /  Projekty 2019

Participatívny rozpočet TTSK má stanovené tri hlavné ciele:

  • podporiť občiansky aktivizmus obyvateľov kraja a realizáciu autentických občianskych a komunitných projektov,
  • zapojiť verejnosť do rozhodovacích procesov samosprávneho kraja a podporiť budovanie krajskej identity,
  • podporiť koncept udržateľnej spoločnosti a inkluzívnych riešení (podporujúcich vytváranie komunít) smerujúcich k verejnému prospechu.

V pilotnom ročníku nám bolo celkovo zaslaných 113 projektov, z ktorých charakter participatívneho rozpočtu splnilo 89. Predkladatelia týchto projektov žiadali o sumu vyše 353 tisíc eur.

Support develop by Greativity.sk