Záhradka ktorá deti učí

Názov predkladateľa: SRRZ-RZ pri Materskej škole

 

Názov projektu: Záhradka ktorá deti učí

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Na dvore materskej školy, Šamorín

 

Stručná anotácia projektu: Zámer našej materskej školy je vytvoriť záhradku kvetináčmi z recyklovaného plastu, ktorá deti učí. Experimentami,deti budú mať možnosť sledovať vývinové fázy od semienka až po sadenice a vytvárať úsudky, ktoré rastliny majú lepšie predpoklady k vývinu.
Rastliny budú polievané dažďovou vodou zachytávanou v
sudoch. Deti vedieme k zdravému životnému štýlu, konzumáciou lokálnej zeleniny, ktorú v náučnej záhradke vypestujú.Našou činnosťou zabezpečíme potraviny pre včely.Participujeme našu komunitu k starostlivosti o životné prostredie.

 

Popíšte svoj projekt: Ciele projektu: Rozvíjať ochranárske postoje detí, ochranou životného prostredia aj v okolí mš.
V spolupráci kolégia mš,rodičov,detí,okolitej komunity realizovať náučnú záhradku, v hrantíkoch. Výsadbou liečivých byliniek,sadeníc zeleniny )deti získajú nové skúsenosti, zručnosti. Polievaním zachytávanou dažďovou vodou
sa deti vedú k zodpovednosti za svoje činy veku primerane. Posilníme opodstatnenosť šetrenia zásobami vody pre prírodu, životné prostredie.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:Zapojenie rodičov, členov združeniapriateľov MŚ pri organizovaní brigádnickej činnosti, na školskom dvore počas realizácie záhradky, zverejnením v mestskom časopise.

 

Rozpočet:

3 500 eur

Hodnotenie členov DF:

96/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

2.

Počet hlasov:

530

Finálne umiestnenie v okrese:

13.

Date:

Predchádzajúci projekt

Support develop by Greativity.sk