Verešvár pre všetkých

Názov predkladateľa: C.I.N. (cin – ako “puto”)

 

 

Názov projektu: Verešvár pre všetkých

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Červeník

 

Stručná anotácia projektu: Takto to cítime my… Vytvorenie miesta, príležitostí a aktivít, kde sa budú ľudia cítiť ako doma, ako jedna veľká rodina, v ktorej skutočne pulzuje život. Tvoríme aktivity a programy, ktoré sú ponukou „Ako na to“, delíme sa o svoje zážitky, skúsenosti a sme otvorení prijímať nové výzvy. Naše aktivity sú priestorom, v ktorom spoločný záujem o komunitu sa mení konkrétne slová a činy.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom našich aktivít je nielen vyplniť voľný čas, ale aj prinavrátiť úprimnú radosť, tešiť sa z maličkostí. Každá aktivita je určená pre všetky vekové kategórie. Pekný zážitok vytvorí príjemný pocit, ktorý vracia často stratený úsmev na tvári v dnešnej konzumnej dobe.
Konkrétne premietanie filmov tematicky zameraním na prírodu a s ňou spojenú ochranu, deň rodiny zameraný na prežitie spoločných chvíľ so svojimi blízkymi, počas ktorého sa spájajú rôzne rodiny a plnia rôznorodé úlohy (športové, logické, náučné, ekologické).

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Tieto aktivity si vyžadujú veľa času a energie, ľudí bez ktorých to nejde. V prvom rade je to spolupráca so ZŠ s MŠ ako aj s inými združeniami pôsobiacimi v obci i mimo nej. V rámci projektu sa zapájajú a pomáhajú ľudia, ako aj mladí tak i starší, kde využijú svoje talenty, schopnosti. Počet dobrovoľníkov, ktorí sa zapoja je cca 50.

 

 

 

Rozpočet:

8 300 eur

Hodnotenie členov DF:

80/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

2.

Počet hlasov:

530

Finálne umiestnenie v okrese:

2.

Okres:

Date:

Nasledujúci projekt

Support develop by Greativity.sk