Tanečná rozprávka TS TAXIS

Meno predkladateľa: Dominika Hádlíková

 

Názov projektu: Tanečná rozprávka TS TAXIS

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Kultúrny dom, Skalica

 

Stručná anotácia projektu: V kráľovskom meste Skalica v kultúrnom dome sa odohrá hodinové predstavenie s názvom Tanečná rozprávka, v ktorej vystúpi 120 žiakov vo veku od 6 do 18 rokov. Cieľom tohto projektu bude rozvíjanie pohybovej /tanečnej/ činnosti detí a taktiež podporovať medziodborové aktivity, umelecké projektové myslenie a tvorivosť. Tanečná skupina Taxis eviduje 270 žiakov a venuje sa moderným štýlom tanca.

 

Popíšte svoj projekt: Naším zámerom je podporiť kultúru v meste, taktiež zapojiť čo najviac žiakov, ktorí dokážu prezentovať nacvičené choreografie pre širokú verejnosť.Rozvíjať ich pohybové schopnosti a motoriku. Motivovať žiakov k ďalšej práci a viesť ich k zmysluplnému využitiu voľného času. Tanečné trénerky Dominika Hádlíková a Sandra Michálková svoje skúsenosti získavajú na rôznych súťažiach, či už domácich, alebo medzinárodných.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
Počet vystupujúcich bude 120. Predpokladaný počet návštevníkov je 500. Počet dobrovoľníkov bude 10.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Propagácia vystúpenia bude zverejnená na webovej stránke www.zusskalica.sk a na facebookovej stránke tanečnej skupiny Taxis.
Vyvesenie plagátov v meste a v jednotlivých základných a stredných školách.

 

Rozpočet:

3 000 eur

Hodnotenie členov DF:

75/150

Poradie v okrese po hodnotení DF:

14.

Počet hlasov:

560

Finálne umiestnenie v okrese:

14.

Okres:

Date:

Predchádzajúci projekt

Support develop by Greativity.sk