Slovenskí anjeli na predvianočných trhoch – podujatie

Meno predkladateľa: Andrea Jacková

 

Názov projektu: Slovenskí Anjeli na predvianočných trhoch – podujatie

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Mestské námestie počas predvianočných trhov

 

Stručná anotácia projektu: Slovenskí Anjeli je skupina umelecky stvárnených anjelov v unikátnych kostýmoch, ktorí počas vianočných trhov za úsmev rozdávajú ľuďom dobré správy, teda lístočky so slovenskými prísloviami a porekadlami. Anjeli takto navodzujú pozitívnu náladu a pozastavenie sa v predvianočnom zhone.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt Slovenskí Anjeli je na Slovensku jedinečný. Spája v sebe umenie, tradície a environmentálne zameranie. Tento projekt sme vytvorili preto, lebo sme pociťovali nedostatok pozitívneho myslenia a nálady v predvianočnom zhone a celkovo málo krásy v uliciach.

 

Slovenskí Anjeli je podujatie vytvorené pre vianočné trhy a veselice. Je to skupina umelecky stvárnených anjelov v unikátnych kostýmoch. V tomto projekte je krásne spojená prezentácia slovenskej lokálnej umeleckej tvorby so slovenskými tradíciami a myšlienkou recyklácie.

 

Modelky sa v ručne vyrobených anjelských kostýmoch prechádzajú po predvianočnom trhovisku pomedzi ľudí a rozdávajú dobré správy všetkým, ktorí sa usmievajú. Dobré správy sú lístočky so slovenskými porekadlami a prísloviami a veríme, že každý človek dostane presne tú správu, ktorú potrebuje.

 

Kostýmy sú vyrobené zo starých materiálov, či už dečiek a výšiviek po našich babičkách alebo z nechcených, zbytkových a rôznych iných použitých materiálov. Každý kostým je jedinečný, má svoj príbeh a je vyrobený tak, aby bol na obdiv z každej strany. Nejde o klasické kostýmy, ale o umelecké stvárnenie myšlienky dobra s využitím materiálov, ktoré sú mylne považované za nevyužiteľné. Touto formou šírime nielen pozitívne naladenie medzi ľuďmi, ale i šírime myšlienku recyklácie a využitia všetkých dostupných materiálov.

 

Slovenskí Anjeli sú mierumilovné a pokojné postavy, ich úlohou je šíriť radosť, krásu a dobro. Sú to mystické bytosti, ktoré nereprezentujú žiadne vierovyznanie, ale prinášajú pozitívnu náladu a spomalenie do predvianočného zhonu. Zároveň šíria slovenskú ľudovú slovesnosť a podnecujú sa zamyslieť nad našou históriou. Formou malých lístočkou s porekadlami a prísloviami, ktoré anjeli rozdávajú, pripomíname ľuďom krásu našich tradícií a múdrosť našich predkov.

 

Ľudia vo všeobecnosti prepadajú predvianočnému zhonu a touto formou chceme, aby sa na chvíľu pozastavili a po prečítaní si dobrej správy sa aj zamysleli.

 

Projekt je výsledkom spolupráce dvoch piešťanských umelkýň – Andrey Jackovej a Martiny Marekovej. Obe majú dlhoročné skúsenosti s výrobou kostýmov, ako aj s organizáciou podujatí. Pre anjelov a dobré správy sa umelkyne rozhodli preto, lebo obe majú veľmi pozitívny prístup k životu.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
počet návštevníkov 2500-3000
počet odovzdaných dobrých správ 1000

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Do projektu šírenia dobra by sa zapojil každý, kto by si zobral správu. Myšlienku dobra chceme šíriť i cez sociálne médiá – našu facebook stránku a Instagram. Oslovili by sme i lokálne médiá (noviny a TV).

 

Rozpočet:

7 150 eur

Hodnotenie členov DF:

85/150

Poradie v okrese po hodnotení DF:

12.

Počet hlasov:

335

Finálne umiestnenie v okrese:

12.

Okres:

Date:

Nasledujúci projekt

Support develop by Greativity.sk