Ružindol 2020 – Kultúra a spoznávanie bez hraníc

Názov predkladateľa: DIVADLO ŠANDORFSKÉ PROSCÉNIUM a FOLKLÓRNY SÚBOR ŠANDORFJANKA

 

 

Názov projektu: Ružindol 2020 – Kultúra a spoznávanie bez hraníc

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Ružindol, priestory OcÚ a KD

 

Stručná anotácia projektu: 1. ročník akcie “Ružindol 2020 – Kultúra a spoznávanie bez hraníc” je výnimočný tým, že sa do projektu zapoja rôzne subjekty a fyzické osoby z Ružindola, Trnavy, jej bezprostredného i širšieho okolia. Organizátori prezentačnej a spoznávacej akcie plánujú z nej urobiť tradičnú akciu. Vízia akcie spočíva v prezentácii kultúry Trnavy, jej okolia i vzdialenejších častí Slovenska i v prezentácii Zbierky monografií a života miest a obcí Slovenska na jednom mieste a to v priestoroch kancelárie Obecného úradu a Kultúrneho domu Ružindol.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je prezentácia zaujímavej Zbierky monografií miest a obcí Slovenska v kancelárii Združenia obcí mestskej oblasti Trnava, ktorá sa nachádza v budove Obecného úradu Ružindol;prezentácia rôznych kútov Slovenska vďaka monografiám i vďaka účasti zástupcov obcí a miest Slovenska;prezentácia cezhraničnej spolupráce a dobrých susedských vzťahov zástupcami obcí a miest – členmi MAS Jižní Slovácko (cezhraničný partner Združenia obcí mestskej oblasti Trnava);podpora dobrých susedských vzťahov – priami organizátori z dvoch susedných okresov i z dvoch susedných krajov – Trnavského a Juhomoravského;stretnutie ľudí z rôznych kútov Slovenska a Južnej Moravy a ich spoznanie sa cez predstavenie ich nárečia, tradícií, kultúry a zaujímavostí;podpora domáceho turizmu vďaka lepšiemu poznaniu;výchova mladých a podpora dospelých ľudí k tomu, aby si vážili kultúru a knihy, ktoré sú stálym zdrojom čerpania nových vedomostí, informácií a účinným spôsobom vzdelávania a poznávania.

Zmysel realizácie tohto projektu je v tom, aby sa dostala do povedomia skutočnosť o existencii Zbierky monografií obcí a miest Slovenska; ďalej je v návrate k minulým, v súčasnosti upadajúcim hodnotám, ktoré spočívajú v stretnutiach, spoločnom poznávaní nových ľudí, ich názorov, záujmov, kultúry.

Súčasťou akcie bude prehliadka Zbierky monografií miest a obcí Slovenska v kancelárii Združenia obcí mestskej oblasti Trnava, debaty s odbornou verejnosťou – tvorcami monografií, stretnutie so starostami a primátormi z mnohých kútov Slovenska, odprezentovanie života v obciach a mestách rôznych kútov Slovenska i Južnej Moravy, odprezentovanie myšlienky Zbierky monografií, pestrý kultúrny program a posedenie v Kultúrnom dome Ružindol.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do projektu bude zapojený žiadateľ, ktorým je Občianske združenie DIVADLO ŠANDORFSKÉ PROSCÉNIUM (DŠP) a FOLKLÓRNY SÚBOR ŠANDORFJANKA (FSŠ) Prievaly, Obec Ružindol a jej obyvatelia, Združenie obcí mestskej oblasti Trnava (ZOMOT) a jej členovia, MAS Jižní Slovácko a jej členovia, Krajská knižnica Trnava, Trnavské osvetové stredisko i Oblastná organizácia cestovného ruchu Trnava Turism;
– Krajská knižnica Trnava odborne predstaví Zbierku monografií a poinformuje o jej význame i význame obecných a mestských monografií;
– Trnavské osvetové stredisko spolu so žiadateľom zabezpečí kvalitný a pestrý kultúrny program z Trnavy, jej okolia, Záhoria i Moravy;
– ZOMOT predstaví svoje aktivity, členov, zahraničného partnera MAS Jižní Slovácko, význam Združenia a spájania sa a zároveň vytvorí priestor pre starostov z Mestskej funkčnej oblasti Trnava i z iných častí Slovenska a Južnej Moravy na vzájomné spoznanie sa a odovzdanie si skúseností;
– Trnava Tourism odprezentuje svoje aktivity a zároveň zaujímavosti, históriu i súčasnosť mesta Trnava a ďalších svojich členov;
– Obyvatelia obce Ružindol odprezentujú svoje schopnosti, možnosti i vlastné dopestované suroviny pri zabezpečení pohostenia, ktoré bude podávané počas celej akcie. Zároveň budú spolu so svojimi rodinami a priateľmi účastníkmi podujatia;

 

 

Rozpočet:

5 000 eur

Hodnotenie členov DF:

79/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

20.-21.

Počet hlasov:

355

Finálne umiestnenie v okrese:

24.

Okres:

Date:

Support develop by Greativity.sk