Penaltový kráľ

Názov predkladateľa: Mestský telovýchovný klub Leopoldov

 

Názov projektu: Penaltový kráľ

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt sa bude realizovať v športovom areáli mesta Leopoldov na hlavnom futbalovom ihrisku, na ktorom hrá súťažné a prípravné zápasy Mestský Telovýchovný Klub Leopoldov so sídlom Gucmanova 13, 920 41 Leopoldov

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom akcie je obnoviť podujatie s dlhoročnou tradícou, ktoré lákalo veľa športových futbalových fanúšikov z radu profesionálnych športovcov, amatérov, ale aj bežných obyvateľov mesta Leopoldov a širokého okolia, ktorí si zmerajú sily v kopaní 11-kových kopov. Akcia je prístupná pre všetkých, ktorí sa chcú zabaviť a súťažiť o hodnotné vecné ceny.

 

Popíšte svoj projekt: Hlavným zámerom podujatia je stretnutie obyvateľov Leopoldova a širokého okolia, ktorí sa budú môcť stretnúť a zasúťažiť si v kopaní pokutových kopov a v streľbe na bránkové terče. Nemenej podstatným cieľom je stretnutie dlhoročných kamarátov všetkých vekových kategórií, nadväzovanie nových priateľstiev, zábavné využitie svojho voľného času a možnosť zasúťažiť o skvelé ceny.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:

predpokladáme účasť približne 150 ľudí z Leopoldova a širokého okolia. O zabezpečenie podujatia sa bude starať približne 10 dobrovoľníkov z radu klubu MTK Leopoldov a jeho priaznivcov.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
Dobrovoľníci budú pripravovať stanovištia, zbierať lopty, starať sa o občerstvenie účastníkov, reklamu podujatia (tvora plagátu, vytvorenie a propagácia udalosti na sociálnych sieťach ), dohliadať nad dodržiavaním pravidiel

 

Rozpočet:

3 600 eur

Hodnotenie členov DF:

87/150

Poradie v okrese po hodnotení DF:

7.

Počet hlasov:

933

Finálne umiestnenie v okrese:

4.

Okres:

Date:

Support develop by Greativity.sk