Park pri kaplnke pod lipami v Čilistove II. etapa

Názov predkladateľa: Spolok Čilistov – Csölösztő társulat

 

Názov projektu: Park pri kaplnke pod lipami v Čilistove II. etapa

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Šamorín – Čilistov, Šamorínska ulica

 

Stručná anotácia projektu: II. etapa projektu Park pri kaplnke pod lipami v Čilistove má cieľ skrášliť a spríjemniť miesto, ktoré sme začali budovať v r. 2019 ako komunitnú a oddychovú zónu v Čilistove. Jej základy, ktoré vznikli vybudovaním altánku a miest na sedenie doplníme zeleňou a prvkami drobnej záhradnej architektúry tak, aby tu vzniklo skutočne malebné zátišie pre oddych,komunitné stretnutia a malé kultúrne podujatia pre všetkých návštevníkov Čilistova. Výnimočnosť projektu spočíva v tom, že vráti miestu v centre Čilistova jeho pôvodný účel – stretávanie a spoločné aktivity Čilistovčanov v jeho strede – v Parku pri kaplnke pod lipami v Čilistove, pri starej požiarnej zbrojnici.

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je dokončenie zámeru vybudovať komunitné a oddychové miesto Park pri kaplnke pod lipami v Čilistove. V I. etape sme vybudovaním altánku, miest na sedenie a chodníčkov vytvorili základ komunitného centra. Realizátori – členovia Spolku Čilistov – Csölösztő társulat, členovia komunity Čilistova a ich priatelia sa s radosťou zapoja aj do II. etapy, aby dokončili estetizáciu parku výsadbou zelene, doplnením malých prvkov záhradnej architektúry a vymedzením areálu pomocou prvkov v jednotnom dizajne projektu. Realizátorov projektu spája a motivuje spoločný zámer – vytvoriť príjemné miesto pre spoločné aktivity Čilistovčanov, priateľov a návštevníkov Čilistova.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Členovia Spolku Čilistov – Csölösztő társulat – organizačné práce, členovia komunity – projektová dokumentácia, realizácia výsadby zelene, redakciu mestských novín – články k realizácii, zdieľanie na facebooku – propagácia.

 

Rozpočet:

5 000 eur

Hodnotenie členov DF:

70/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

25.

Počet hlasov:

477

Finálne umiestnenie v okrese:

23.

Date:

Predchádzajúci projekt

Support develop by Greativity.sk