Obec hudby a ruží – Dolná Krupá

Názov predkladateľa: Mgr. Marek Dekan

 

Názov projektu: Obec hudby a ruží – Dolná Krupá

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Dolná Krupá

 

Stručná anotácia projektu: Hlavnou myšlienkou projektu „Obec hudby a ruží – Dolná Krupá“ je skĺbenie bohatej hudobnej minulosti a tradície pestovanie ruží v obci Dolnej Krupej.

V obci Dolná Krupá pôsobia dychové zoskupenia Krupanskí Črpáci, Dychová skupina Dolnokrupanka a Karpatská kapela. V rámci folklóru máme zastúpenie vo folklórnom súbore Karpatskí Valaškári, v Hudobnej skupiny Picúchovci a v Ženskej speváckej skupine Dolnokrupanka. Ľudová umelecká škola Johany Slobodovej má pod krídlami našu hudobnú budúcnosť v podobe detského hudobného zoskupenia Detská ľudová hudba Čarovné strunky a Detský folklórny súbor Krupanček. Čo sa týka ružiarskej tradície tak najznámejšou pestovateľkou ruží bola Mária Henrieta Choteková, zakladateľka najväčšieho rozária v strednej Európe.

Zámerom projektu je obnoviť túto tradíciou v spolupráci s obcou Dolná Krupá a s miestnou organizáciou zväzu záhradkárov. Náš projekt spočíva vo vybudovaní malého amfiteátra s ružovou záhradou, kde by našli útočisko všetky spomenuté hudobné súbory a v rámci realizácie aj spolok záhradkárov a tým by sme napomohli Dolnej Krupej aby sa právom pýšila označením „Obec hudby a ruží“.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu „Obec hudby a ruží – Dolná Krupá“ je zachovanie hudobnej tradície a tradície pestovania ruží, aby každý návštevník našej obce bol presvedčený že sa naozaj nachádza v obci hudby a ruží.

Malý amfiteáter v obci bude slúžiť v prvom rade na zlepšenie životného prostredia nakoľko v súčasnosti sa jedná o zanedbaný priestor v centre obce na ktorom sa v súčasnosti nachádzajú neošetrované dreviny, ktorý priestor má po doplnení výsadby nových drevín ruží tendenciu vytvoriť príjemné a ochranné prostredie pre umiestnenie amfiteátra. Zároveň je cieľom projektu vytvoriť prírodné centrum na stretávanie miestnych kultúrnych spolkov s občanmi v rámci svojich vystúpení.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Zapojenie občanov, dobrovoľníkov a ostatných aktivistov do projektu prostredníctvom miestneho – obecného rozhlasu, prostredníctvom webového sídla obce, komunita v Dolnej Krupej bude informovaná o možnsoti zapojenia najmä prostredníctvom osobných stretnutí všetkých 6 kultúrnych spoločenských spolkov v obci

 

 

Rozpočet:

15 000 eur

Hodnotenie členov DF:

87/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

13.

Počet hlasov:

1 378

Finálne umiestnenie v okrese:

2.

Okres:

Date:

Predchádzajúci projekt

Nasledujúci projekt

Support develop by Greativity.sk