Náš dvor – voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ

Názov predkladateľa: NS Skarabeus

 

Názov projektu: NÁŠ DVOR – voľnočasový dvor s ihriskom pre rodiny v objekte dvora MŠ

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Projekt bude realizovaný v Meste Leopoldov, Materská škola Leopoldov, Štúrova 419/1, 920 41 Leopoldov

 

Stručná anotácia projektu: NÁŠ DVOR je určený pre všetkých ktorý ešte majú chuť robiť niečo pre svoje okolie a ľudí v ňom. Spoločne chceme zveľadiť verejný priestor a vybudovať v ňom nové poznávacie aktivity nielen pre deti. Ako skupina občianskych aktivistov chceme prispieť dobrovoľnou prácou k lepšiemu prostrediu nás všetkých vybudovaním nielen priestoru ale predovšetkým spoločných väzieb a vzťahov.

 

Popíšte svoj projekt: Projekt spoločného dvora sme sa rozhodli realizovať ako pokrytie potreby vybudovania spoločného exteriérového voľnočasového priestoru pre deti s ich rodinami. Mnohé hracie alebo športové plochy v našom meste majú svoje jednoznačné funkčné a obsahové využitie. Chodíme sa na nehrať s deťmi alebo si zašportovať. Ale pri našej „polomestskej komunite“ absentuje priestor pre rodiny, ktoré nemajú vlastný dvor alebo nemajú dostatočne veľký vlastný dvor, aby na ňom vedeli tráviť čas spolu s inými priateľmi a ich rodinami. Nemáme tu komunitnú záhradu či spoločné ihrisko alebo iba záhradku či oddychový park v jednom priestore.

 

Preto sme si naplánovali vybudovať takúto plochu, ktorá bude v priestoroch objektu materskej školy patriacej mestu a zároveň disponuje veľkým a rozľahlým dvorom a zároveň v ňom ponúka zákutia na riešenie mnohých i samostatných aktivít. Vybudovaný dvor by počas dopoludňajších hodín slúžil MŠ a popoludní aj počas prázdnin by sa tu mohli stretávať rodiny na hru, zábavu i vzdelávanie. Momentálne je tento priestor z veľkej časti nevyužitý a potrebuje rekonštrukciu. Ak ju však pojmeme ako celok a nájdeme priestoru celodenné funkčné využitie, potom jeho návštevnosť bude celoročná a populárna. Túto akciu plánujeme realizovať aj z vlastných zdrojov, s pomocou sponzorov, ale i vlastnej práce a práce dobrovoľníkov. V rámci dvora môže vyniknúť vzdelávacie ihrisko, dopravné ihrisko, mobiliár, kútik pre separovanie, záhradka, altánok, ohnisko a iné prvky, ktoré zastrešia mnohé potreby.

 

Naším cieľom je posilnenie života komunity, jej spolunažívania a vzájomnej pomoci. V našej dobe sme si zvykli na trend nezaujímať sa o iných, nepoznať vlastného suseda. Takúto skutočnosť môžeme zmeniť práve ponukou spoločných aktivít, ktoré sa nezaobídu bez spoločných priestorov. Naše mestské priestory ako ihriská a parčíky by sme radi ešte obohatili „rodinnejšou formou“ stretania sa akoby na vlastnom dvore, ale spolu. Cieľom je zrekultivovať, zrekonštruovať celý areál dvora MŠ, kde v novom návrhu vznikú plochy na hru, zábavu, prácu, remeslo, tvorivosť, ale aj oddych či občerstvenie. Dali sme si spracovať štúdiu, ktorá naše nápady stvárni a my si stanovíme harmonogram tvorby realizácie a samotnú etapizáciu. Do tvorby zapojíme nielen mesto, MŠ, ale aj obyvateľov, čím prispejeme sekundárne k naplneniu dôležitého cieľa, ktorým je nadobúdanie zodpovednosti za spoločné riešenia, spoločné mesto a ľudí v ňom.

 

V bodoch uveďte konkrétne výstupy z projektu:
– vybudovanie altánku – 1ks
– drobná architektúra navrhovaná deťmi – 5 prvkov
– kútik pre chrobáčikov 1 ks
– eko kútik 2 ks
– revitalizácia časti plochy
– prírodovedný krúžok 20x (udržateľný)
– krúžok o vesmíre 10x (udržateľný)
– pracovný workshop 3x (podľa potreby)
– filmový festival najmenších 1x
– ekostretko – 10x (udržateľný)
– vysadenie nových sadeníc počas podujatia

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu:
web, facebook
časopis
dotazník ,letáky, plagáty, pútače
miestny rozhlas, rádio Regina
ústne podanie
výrobky z vlastnej dieľne – propagačné pozvánky

 

Rozpočet:

7 750 eur

Hodnotenie členov DF:

123/150

Poradie v okrese po hodnotení DF:

4.

Počet hlasov:

675

Finálne umiestnenie v okrese:

5.

Okres:

Date:

Predchádzajúci projekt

Nasledujúci projekt

Support develop by Greativity.sk