Moja dedina – môj domov

Názov predkladateľa: Združenie rodičov a priateľov školy Zeleneč

 

Názov projektu: Moja dedina – môj domov

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: areál ZŠ s MŠ Zeleneč

 

Stručná anotácia projektu: Cieľom projektu je vytvoriť vzťah k vlastnej dedine prostredníctvom poznania nielen histórie, flóry, fauny, ale aj súčasného života a diania v miestnej komunite. Poznanie spočíva v prezentácií edukačných tabúľ v malebnom prostredí bylinkovej a ovocnej aleji.

 

 

Popíšte svoj projekt: Zámerom projektu je vytvoriť viacero edukačných tabúľ so zameraním na históriu dediny, osobnosti dediny a pamiatky dediny. Zároveň poukážeme na krásu flóry a fauny našej dediny v súčasnosti. Edukačné tabule budú slúžiť tiež na prezentáciu miestnych spolkov a organizácií (vinári, holubári, záhradkári, včelári, seniori, žiaci školy, deti materskej školy, modelári, organizácia pre životné prostredie s názvom “Komunita”…). Cieľom nášho projektu je prehĺbiť vzťah a poznanie našej dediny od minulosti až po súčasnosť. Edukačné tabule umiestnené v krásnom prostredí bylinkovej a ovocnej aleje budú slúžiť na upevnenie tohto poznania. Obsah edukačných tabúľ sa bude meniť podľa aktivít školy a miestnych organizácií. Uvedeným projektom chceme budovať zdravé sebavedomie detí, žiakov, rodičov, občanov vo vzťahu k rodnej dedinke. Súčasťou projektu je aj výsadba zelene a úprava terénu pre osadenie edukačných tabúľ, ktoré budú vykonávané dobrovoľníkmi našej dediny.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Záhradkári a dobrovoľníci dediny – úprava terénu, výsadba drevín a trávy
Miestni stolári – vytvorenie drevených edukačných tabúľ
Miestni sklenári – zasklenie tabúľ
Žiaci, rodičia, miestne organizácie – vytvorenie obsahu edukačných tabúľ

 

 

Rozpočet:

5 000 eur

Hodnotenie členov DF:

95/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

10.

Počet hlasov:

301

Finálne umiestnenie v okrese:

20.

Okres:

Date:

Support develop by Greativity.sk