Crossfit – park

Názov predkladateľa: Ing. Peter Balázs

 

Názov projektu: Crossfit – park

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Veľký Meder, športový areál

 

Stručná anotácia projektu: Crossfit park pre všetkých – náš zámer je výnimočný v tom, že taký športový park ešte nemáme vo Veľkom Mederi. Počet milovníkov týchto športu stále vstúpa, je už dosť veľká komunita, ktorí by mohli spolu tréningovať v tomto parku.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu, aby sme vytvorili takzvané detské ihrisko pre dospeľých – crossfit park. Športový park by bol dostupný pre všetkých záujemcov, a aj pre telesne postihnutým deťom a mládež a dospelým, nakoľko chceme umiestniť niekoľko šporotové náradia aj pre nich. V športovom parku potom by milovníci týchto športu by mohli vymeniť názory, skúsenosti a formy tréninov atď.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Všetci záujemcovia, telesne postihnuté deti a mládež, dospelí.

 

 

 

Rozpočet:

5 000 eur

Hodnotenie členov DF:

72/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

24.

Počet hlasov:

1 030

Finálne umiestnenie v okrese:

11.

Date:

Predchádzajúci projekt

Nasledujúci projekt

Support develop by Greativity.sk