Ateliér pod hviezdami

Názov predkladateľa: Zsolt Gyombér

 

Názov projektu: Ateliér pod hviezdami

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: Park pri ZUŠ Šamorín

 

Stručná anotácia projektu: Pri základnej umeleckej škole Štefana Németha – Šamorínskeho v Šamoríne sa nachádza unikátny park, kde na skalách sú podobizne rockových hviezd. Cieľom projektu je v spolupráci s pedagógmi ZUŠ, žiakmi ZUŠ a s ich rodičmi vyčistiť park, predĺžiť chodník, vybudovať malý amfík a javisko, osadiť lavičky a stoličky. Nielen žiaci umeleckej školy, ale aj občania by tak mohli za dobrého počasia kresliť, produkovať hudbu, užívať si prírodu a byť kreatívny na voľnom priestranstve, na čerstvom vzduchu.
Chceme ukázať kreativitu žiakov mimo tried školy a zapojiť tým bezprostredné okolie do sféry vplyvu umeleckej školy.

 

 

Popíšte svoj projekt: Cieľom projektu je revitalizovať unikátny park pri základnej umeleckej škole Štefana Németha – Šamorínskeho v Šamoríne. Parčík je ale v súčasnosti trochu zanedbaný, večer málo osvetlený a v poslednom čase sa stal miestom na stretnutia pochybných indivíduí. Hľadáme nápravu, funkciu ako oživiť a vdýchnuť život tomuto inak jedinečnému miestu široko-ďaleko.

Chceme pomocou pedagógov, rodičov a žiakov ZUŠ vyčistiť park, predĺžiť chodník, vybudovať malý amfík a javisko, osadiť lavičky pre aktivity. Chceme obsadiť tento park pri škole tými, ktorým to najviac patrí, inšpirovať a ukázať kreativitu detí aj v exteriéry mimo tried školy a zapojiť tým bezprostredné okolie do sféry vplyvu umeleckej školy.Vytvoríme podmienky pre opakované aktivity žiakov umeleckej školy v parku v bezprostrednej blízkosti školy. Do vybudovania aj prevádzkovania chceme zapojiť rodičov, pedagógov aj žiakov ZUŠ.

Víziou projektu je oživiť a vdýchnuť nový život tomuto unikátnemu miestu a obohatiť možnosti kreatívneho pôsobenia žiakov školy umenia. Priestor parku je verejný a prístupný všetkým občanom mesta.

Posilnenie komunít a ich aktivizácia: Kvalitnejším prostredím parku, inšpirujúcim životom v ňom sa komunita mesta posilňuje, žiaci a pedagógovia sa aktivizujú.

Tým že mladých kreatívcov dostaneme medzi ľudí, „na ulicu“, inšpirujeme všetkých, ktorí prídu s nimi do kontaktu.

 

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: Do realizácie projektu chceme zapojiť pedagógov, žiakov Základnej umeleckej školy, rodičov a všetkých podporovateľov hudby a umenia. So Základnou umeleckou školou mám vopred dohodnutú spoluprácu a ako predseda Rodičovského združenia pri ZUŠ Štefana Németha – Šamorínskeho som projekt prejednal aj s rodičmi a všetky zainteresované strany vyjadrili podporu a ochotu participovať na revitalizácií predmetného parčíku.

 

 

 

Rozpočet:

7 350 eur

Hodnotenie členov DF:

80/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

17.

Počet hlasov:

378

Finálne umiestnenie v okrese:

22.

Date:

Support develop by Greativity.sk