Ambrozianum – komunitné centrum pre Trstín

Názov predkladateľa: Biela Hora, n.o.

 

Názov projektu: Ambrozianum – komunitné centrum pre Trstín

 

Popíšte lokalitu, kde projekt bude realizovaný: budova a okolie ch. domu Ambrozianum Trstin č. 97

 

Stručná anotácia projektu: Ambrozianum – tzv. charitný dom pre voľnočasové aktivity občanov Trstína je využívaný ako múzeum – pamätné izby a komunitné centrum pre deti, mládež, dospelých a seniorov. Skupinka zanietencov tu hráva stolný tenis, stretávajú sa deti samozrejme pod dozorom dospelých na rôzne hravé formy vzdelávania a drobné súťaže. Je možnosť návštevy pamätných izieb venovaných osobnostiam Trstína – otca biskupa Ambróza Lazíka, dona Ľudovíta Suchána a kňaza Martina Kollára. Chceme vytvoriť podmienky na pravidelné stretnutia, prednášky a výstavy v priestoroch tohto komunitného centra. Otvorenie každej výstavy bude spojené s vernisážou. Vydáme letáky a kalendár výstav v budúcom a ďalších rokoch. Chceme taktiež uviesť do života brožúrku o národnej kultúrnej pamiatke Hájiček pri príležitosti 775 jej výstavby v roku 1245. Uskutočníme stretnutie v rámci projektu spolupráce s ČR „Nezapomeňme s kým jsme vyrůstali“.

 

Popíšte svoj projekt: Zlepšenie prostredia, materiálneho vybavenia charitného domu Ambroziánum, vytvorenie priaznivejších podmienok na priateľské stretnutia v rámci projektu „Nezapomeňme s kým jsme vyrůstali“, podmienok na organizovanie výstav, zviditeľnenie tvorby autorov z Trstína a regiónu, prehlbovanie úcty k tradíciám a osobnostiam obce. V ďalšej etape plánujeme skrášlenie okolia budovy, vonkajšie posedenie pre voľnočasové aktivity detí, mládeže, dospelých a seniorov. Chceme nadviazať na tradície organizovania výstav počas roka: JAR, JESEŇ, ADVENT. Svätojánska noc, červenokrížsky piknik, súťaž o trstínsky naj zákusok, prednášky o zdraví, bylinkách, kurzy maľovania kraslíc, pletenia košíkov, prípravy jedál, používania výpočtovej techniky seniormi apod.

Udržateľnosť projektu zaručuje potreba stretávať sa niekde, tradícia pamätnej izby a pútí ako aj niekoročné tábory MINFA. Dopad prevádzky na životné prostredie je minimálny, nakoľko sa snažíme používať ekologické materiály, nepoužívame jednorazový riad, máme komplet vybavenú kuchynku s vlastným riadom alebo si požičiavame od obce. Výmenou okien zabezpečíme ekologickejšie a čistejšie prostredie /staré okná sú plné múch a prepúšťajú teplo/.

 

Zapojenie komunity do realizácie projektu: ZO SZZ – členovia záhradkári sa postarajú o skrášlenie okolia budovy výsadbou zelene a celoročne sa budú starať o areál komunitného centra
MS SČK – členky Červenéo kríža sa postarajú celoročne o údržbu a poriadok v budove, budú pripravovať občerstvenie a materiálne zabezpečenie podujatí
MO JDS – naši seniori sa postarajú o skrášlenie interiéru a pripravia pre deti a mládež spoločné aktivity “Zabavme sa spoločne”
jednotliví autori nainštalujú bezplatne výstavy svojich diel a v splupráci s n.o. pripravia organizačne vernisáže a uvedenie diel /fotograf Ivan Šipkovský, výtvarníčky Katarína Olíková, Vilma Holická, Anna Ďurošová a iní

 

 

Rozpočet:

5 500 eur

Hodnotenie členov DF:

82/125

Poradie v okrese po hodnotení DF:

16.-17.

Počet hlasov:

353

Finálne umiestnenie v okrese:

21.

Okres:

Date:

Support develop by Greativity.sk