Nezaradené

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O SKVELÉ CENY Do 9.1.2022 prebieha hlasovanie o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili SÚŤAŽ o zaujímavé ceny. Navštívte stránku https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk Zahlasujte minimálne za 3 a viac projektov z akéhokoľvek okresu Trnavského kraja. Po úspešnom

SPÚŠŤAME ROZHODOVACÍ PROCES Deliberatívne fórum bude na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za jednotlivé okresy. Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií. Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec

Včerajšou polnocou sme ukončili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy – rozhodovanie o projektoch.   V tejto časti procesu PR TTSK prebiehalo počas mesiaca október deliberatívne rozhodovanie, kedy členovia deliberatívnych fór písomnou komunikáciou ohodnotili na základe piatich stanovených kritérií jednotlivé projekty. Na

Uplynulý týždeň členovia deliberatívnych fór na základe hodnotiacich kritérií kvalitatívne ohodnotili prostredníctvom písomnej komunikácie projekty podané v okrese Trnava, Galanta a Dunajská Streda, čím sme úspešne ukončili prvú časť rozhodovania o projektoch, ktoré získajú finančnú podporu pre svoju realizáciu. Pre okresy Trnava, Galanta a Dunajská

Začiatkom uplynulého týždňa sme spustili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu TTSK pre ročník 2020/2021, a to verejné zvažovanie (ďalej ako „deliberácia“).   Vzhľadom na aktuálnu, stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiacich epidemických opatrení sme boli nútení zrušiť všetky verejné stretnutia

Úderom piatkovej polnoci bolo oficiálne uzatvorené podávanie projektov uchádzajúcich sa o podporu z Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy pre ročník 2020.   Do druhého ročníka Participatívneho rozpočtu sa zapojilo celkovo 154 komunitných projektov v rámci všetkých siedmych okresov Trnavského kraja. Počet podaných projektov

Aj počas uplynulého týždňa sme pokračovali v navštevovaní regiónov nášho kraja v klasickom termíne: utorok-streda-štvrtok. Počas druhého týždňa I. kola verejných stretnutí sme navštívili okresy Senica a Piešťany.   [caption id="attachment_5761" align="alignleft" width="400"] 14.1. - Senica (SOŠ podnikania v remeslách a službách)[/caption] Prvé naplánované stretnutie sa

Občianske združenie Moderný Šamorín pre všetkých organizuje v nedeľu 17. novembra 2019 o 14:00 Šup šup pube na Kováčskej ulici 3A v Šamoríne vlastivednú prehliadku s prednáškou „Najstaršie stavby v Šamoríne“.   Najstaršími stavbami v Šamoríne sú dnešný kalvínsky kostol a radnica. Po

Support develop by Greativity.sk