Máte záujem zapojiť sa do participatívneho rozpočtu?

Už najbližší utorok 6. septembra 2022 o 9-tej hodine sme pre vás pripravili úvodné online stretnutie. Dozviete sa základné informácie o rozpočte, ale aj to, akým spôsobom sa môžete zapojiť a koľko financií môžete získať pre váš projekt.

 

Pre prihlásenie sa na online stretnutie kliknite tu.

Heslo pre prihlásenie: 2TRcSh4SxQ3

Pevne veríme, že aj tento rok sa zapojí veľa aktívnych obyvateľov a spoločne budeme môcť vytvoriť nové projekty v prospech kraja. Tešíme sa na vás už v utorok.

 

Nižšie si môžete pozrieť aké projekty boli podané za predchádzajúce ročníky.

Projekty 1. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

Projekty 2. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

Projekty 3. ročník Participatívneho rozpočtu TTSK

#spolutvorimekraj

Štartuje štvrtý ročník Participatívneho rozpočtu trnavskej župy

V stredu 31. augusta 2022 Trnavský samosprávny kraj spustil už štvrtý ročník svojho participatívneho rozpočtu. Zmyslom tejto iniciatívy je finančne podporiť občianske a komunitné projekty vo všetkých okresoch župy. Občianske združenia a fyzické osoby môžu svoje nápady prihlásiť do 31. októbra 2022.

 

„Úspešne sme zaviedli participatívny rozpočet v trnavskej župe. Jeho predchádzajúce tri ročníky ukázali, že sa v našom kraji nachádza veľa aktívnych jednotlivcov a združení, ktorým záleží na zlepšovaní svojho bezprostredného okolia. O rozdelení štvrť milióna eur medzi kreatívne a verejnoprospešné projekty budú môcť rozhodovať aj obyvatelia kraja. Miernymi zmenami prešli zásady a výzva participatívneho rozpočtu. Pripravili sme ich v spolupráci s aktivistkami z tímu Potvorkyne, ktoré zvíťazili v Kiratone s nápadom na zlepšenie kvality projektov,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Po úvodnom online stretnutí, ktoré sa uskutoční v utorok o 9:00 hodine prostredníctvom platformy Webex, budú počas septembra a októbra prebiehať koordinačné stretnutia so záujemcami o finančný príspevok na realizáciu projektov. Uskutočnia sa v 14 mestách a obciach Trnavského kraja. Zoznam koordinačných stretnutí aj link na avizované online stretnutie bude zverejnený na webovej stránke www.tvorimekraj.sk a aj na facebookovej stránke participatívneho rozpočtu Tvoríme kraj.

 

„V prvej fáze zorganizujeme online informačné stretnutie, na ktorom odprezentujeme podrobnejšie informácie o možnostiach uchádzať sa o dotáciu z participatívneho rozpočtu. Následne chystáme 14 stretnutí v obciach a mestách. Všetky prihlásené projekty prejdú administratívnou kontrolou. Následne budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 %. Tento rok sme zvýšili zastúpenie občianskej spoločnosti vo fórach o jedného člena. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú, tak ako každý rok, obyvatelia Trnavského kraja v elektronickom hlasovaní. To prebehne na prelome decembra a januára. Víťazné projekty sa budú realizovať na budúci rok, pričom každý z nich podporíme sumou až do výšky 5-tisíc eur,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

 

Výzva spolu so zásadami Participatívneho rozpočtu trnavskej župy je zverejnená na webovej stránke www.tvorimekraj.sk. v sekcii dokumenty. Záujemcovia na nej nájdu potrebné elektronické dokumenty na prihlásenie projektov a aktuálne informácie o štvrtom ročníku rozpočtu.

 

 

Za predchádzajúce tri ročníky bolo prerozdelených celkovo 750-tisíc eur, vďaka čomu sa zrealizovalo 167 projektov. V hlasovaní verejnosti bolo odovzdaných celkovo 161-tisíc hlasov obyvateľov kraja. V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy bolo podporených 54 projektov, ktorých realizácia aktuálne prebieha. V tomto roku sa v okrese Skalica realizuje aj projekt Zmyslová telocvičňa pre deti s neuro-vývinovou poruchou ako autizmus či aspergerov syndróm. Napríklad v hlohoveckom okrese získal podporu projekt občianskeho združenia Samaria s názvom Šach pre všetkých. Finančne podporený bol aj projekt SOS pre huculského koňa v okrese Dunajská Streda.

Výsledky rozhodovania o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK 2021/2022

V treťom ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy, obyvateľky a obyvatelia v online hlasovaní, rozhodli o podpore 54 občianskych a komunitných projektov. Spolu bude rozdelených celkovo 250-tisíc eur, pričom nápady budú realizované už v tomto roku.

 

„Ako vyplýva z nášho motta ‚spolu tvoríme kraj', snažíme sa o prepájanie komunít a rozvoj občianskeho aktivizmu. S týmto zámerom sme usporiadali už tretí ročník plnohodnotného župného participatívneho rozpočtu. Obyvatelia Trnavského kraja rozhodli o finančnej podpore 54 projektov štvrťmiliónom eur. Teší ma, že v online hlasovaní odovzdali obyvatelia takmer 36-tisíc hlasov. Považujem to za dobrý znak toho, že nám spoločne záleží na zlepšovaní podmienok na život u nás,“ uviedol trnavský župan Jozef Viskupič.

 

V online hlasovaní mal každý hlasujúci možnosť podporiť minimálne 3 projekty, a celkovo bolo odovzdaných 35.734 hlasov. Hlasovanie verejnosti malo 50-percentnú váhu pri rozhodovaní, druhú časť tvorili hlasy členov deliberatívnych fór. Realizácia 54 úspešných projektov je naplánovaná na rok 2022, pričom jeden občiansky alebo komunitný projekt mohol od župy získať do 5.000 eur.

 

Objem finančných prostriedkov Participatívneho rozpočtu pre ročník 2021/2022 je 250 000 €. Táto suma je prerozdelená na okresy podľa priemerného počtu trvale bývajúceho obyvateľstva.

Projekty v okresoch sa podporovali v plnej výške. Zostávajúce finančné prostriedky z jednotlivých okresov sa spočítali a budú rozdelené medzi projekty, ktorým sa v rámci rozhodovania vo vlastnom okrese nepodarilo prebojovať medzi projekty podporené plnou sumou.

Môže nastať situácia, že projekt tak bude podporený nižšou sumou o ktorú žiadal, no napriek tomu bude realizovaný.

 

Kompletné výsledky hlasovania nájdete TU.

 

Gratulujeme všetkým predkladateľom, ktorí budú podľa výsledkov rozhodovania svoje projekty realizovať v roku 2022. Ostatným predkladateľom zapojeným do 3. ročníka Participatívneho rozpočtu ďakujeme!  Takisto ďakujeme aj všetkým hlasujúcim obyvateľom Trnavského samosprávneho kraja za to, že nám pomáhate napĺňať naše heslo #spolutvorimekraj.

PROCES ROZHODOVANIA JE ÚSPEŠNE UKONČENÝ

Proces rozhodovania je úspešne ukončený. Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 17. januára 2022 na našej webovej stránke.
Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.
▪️Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali online formou svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií.
▪️Druhú časť tvorilo verejné zvažovanie, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 20.12.2021 do 9.1.2022
Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 61 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR. Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.

GRATULUJEME VÝHERCOM

Gratulujeme výhercom. Vyžrebovali sme piatich výhercov darčekového prekvapenia za hlasovanie v 3. ročníku Participatívneho rozpočtu TTSK. Výhercov sme telefonicky kontaktovali a informovali o výhre. Ďakujeme všetkým hlasujúcim za ich hlasy a podporu projektov.

Vyhrajte darčeky za Váš hlas

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O SKVELÉ CENY
Do 9.1.2022 prebieha hlasovanie o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK
Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili SÚŤAŽ o zaujímavé ceny.
Navštívte stránku https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk
Zahlasujte minimálne za 3 a viac projektov z akéhokoľvek okresu Trnavského kraja.
Po úspešnom hlasovaní ste zapojení do súťaže o darčekové prekvapenie od projektového koordinátora PR.
V pondelok 10. januára 2022 popoludní vyžrebujeme a odmeníme piatich z vás!
Štatút súťaže

Spustili sme hlasovanie o projektoch 3. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK

HODNOTENIE PROJEKTOV JE VO VAŠICH RUKÁCH
Spustili sme hlasovanie o projektoch 3.ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK.
Pre podporu projektov obyvatelia hlasujú elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke www.tvorimekraj.sk, a to minimálne za tri projekty.
Hlasujete minimálne za 3 projekty, ale odovzdať svoj hlas môžete aj viac ako trom projektom naprieč Trnavským krajom.
Hlasovanie prebieha od 20.12.2021 do 9.1.2022
Podporte aktívnych obyvateľov kraja, ktorí chcú zlepšiť život vo svojom okolí.
Pre hlasujúcich máme darček. Čoskoro sa dozviete viac, tak nezabudnite hlasovať a sledovať našu stránku, aby ste mali najaktuálnejšie informácie o Participativnom rozpočte TTSK.

Prvá časť hodnotenia je úspešne za nami

PRVÁ ČASŤ HODNOTENIA JE ÚSPEŠNE ZA NAMI
Hodnotenie projektov prebiehalo online formou, kde predkladatelia projektov prezentovali svoje projekty, a následne im deliberatívne fórum pridelilo hodnotenie na základe stanovených kritérií.
Deliberatívne fórum tvorili: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti.
Hodnotenie projektov deliberatívnym fórom tvorí 50% rozhodovania. Ďalších 50% tvorí hlasovanie verejnosťou.
Čoskoro sa presunieme do druhej časti rozhodovania, preto sledujte našu stránku, aby ste mali k dispozícii najaktuálnejšie informácie.

Spúšťame rozhodovací proces

SPÚŠŤAME ROZHODOVACÍ PROCES
Deliberatívne fórum bude na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za jednotlivé okresy.
Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií.
Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec TTSK, 2 pracovníci Úradu TTSK a 2 zástupcovia občianskej spoločnosti.
Termíny deliberácie projektov pre jednotlivé okresy:
1.12. Senica a Skalica
7.12. Piešťany
8.12. Hlohovec
9.12. Trnava
14.12. Galanta
15.12. Dunajská Streda
Rozhodovanie prebieha dvoma spôsobmi:
- elektronicky online hlasovaním (váha 50%),
- deliberáciou (váha 50%).
Deliberácia sa skladá z dvoch častí:
a) vytvorenie kritérií, na základe ktorých budú deliberatívne fóra hodnotiť jednotlivé projekty; za týmto účelom sa uskutoční verejné stretnutie členov a členiek jednotlivých deliberatívnych fór na Úrade TTSK,
b) hodnotenie projektov na základe stanovených kritérií
Elektronické online hlasovanie
Pre podporu projektov obyvateľ kraja hlasuje elektronicky online hlasovaním prostredníctvom hlasovacieho formulára na webovej stránke PR, a to minimálne za tri projekty.