Hlasovanie je ukončené, ďakujeme za všetky hlasy

Vďaka patrí všetkým vám, ktorí ste aj vo 4. ročníku participatívneho rozpočtu trnavskej župy hlasovali za skvelé projekty.

Celkové výsledky rozhodovania zverejníme do 16. januára 2023 na našej webovej stránke www.tvorimekraj.sk

Rozhodovanie sa skladalo z dvoch častí. Každá časť hodnotenia tvorí 50% z celkového hodnotenia.

Prvou časťou bolo rozhodovanie deliberatívnym fórom, ktoré bolo tvorené zo zástupcov občianskej spoločnosti, krajských poslancov a zamestnancov Úradu TTSK. Predkladatelia projektov prezentovali svoje projekty a následne boli hodnotení deliberatívnym fórom na základe stanovených kritérií. Druhú časť tvorilo rozhodovanie verejnosťou, teda elektronické hlasovanie obyvateľmi kraja, ktoré prebiehalo od 16.12.2022.

Do rozhodovacieho procesu bolo zaradených celkovo 83 projektov, ktoré sa spolu uchádzali o finančnú podporu v celkovej výške 250tisíc EUR.

Sledujte nás a čoskoro sa dozviete, ktoré projekty sa budú realizovať tento rok.

Hlasujte za top projekty a vyhrajte skvelé ceny

Od piatka môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré sa uchádzajú o vašu priazeň na našej webovej stránke. Získať môžu nielen projekty, ktoré podporíme sumou až do 5-tisíc eur, ale aj vy prostredníctvom súťaže o skvelé ceny.

Do súťaže budete zaradení, ak:

Súťaž trvá do 9. januára 2023. Žrebovanie bude 10.januára, kedy vyberieme 3 šťastných výhercov zaujímavých cien. Podrobné informácie o súťaži a cenách nájdete v štatúte súťaže, ktorý je zverejnený v informáciách facebookovej stránky https://www.facebook.com/tvorimekraj.

Držíme palce a želáme šťastnú ruku pri hlasovaní.

Spúšťame hlasovanie v 4. ročníku

Už od dnešného dňa môžete hlasovať za 83 projektov, ktoré postúpili do druhej časti rozhodovania - hlasovanie verejnosti.

Svoj hlas môžete odovzdať minimálne 3 projektom, ktoré vás zaujali a chcete podporiť. Pre ich podporu stačí kliknúť na stránke na tlačítko hlasovanie, kde sa vám zobrazia projekty, za ktoré môžete hlasovať.

Hlasovanie prebieha elektronicky a Váš hlas sa overuje prostredníctvom SMS kódu. SMS hlasovanie je bezplatné, preto sa nemusíte obávať akýchkoľvek poplatkov.

Aj tento ročník prerozdelíme 250-tisíc eur, pričom tie najlepšie z nich môžu získať až 5 000 eur.

Hlasovať je možné do 9.januára 2023.

Pripravujeme sa na hodnotenie projektov

V týchto dňoch prechádzajú prihlásené projekty administratívnou kontrolou, pričom následne budeme všetkých predkladateľov kontaktovať o výsledku.

V rámci rozhodovacieho procesu začneme sériu stretnutí s predkladateľmi projektov, ktorí sa zapojili do štvrtého ročníka nášho župného participatívneho rozpočtu.

Na týchto stretnutiach budú predkladatelia prezentovať svoje projekty, ktoré budú pozorne počúvať členovia deliberatívneho fóra.

Po ukončení prezentácií sa dozvedia, koľko bodov získali. Táto časť tvorí 50% z celkového hodnotenia.

Následne bude rozhodovať široká verejnosť elektronickým hlasovaním, kde svoj hlas môže odovzdať minimálne 3 projektom naprieč celým krajom.

Čas konania verejných stretnutí: 17:00

Miesta verejných stretnutí:

Senica (prezentujú a hodnotia sa projekty aj za okres Skalica) - SOŠ podnikania v remeslách a službách, V. Paulínyho Tótha 31/5

Piešťany - Elektrárňa Piešťany, Staničná 2334/51

Hlohovec - Vlastnivedné múzeum v Hlohovci, Františkánske námestie 213 o 16:00

Trnava - Úrad TTSK - kongresová miestnosť, Starohájska 10

Dunajská Streda - Spojená škola, Námestie sv. Štefana 1533/3

Galanta - SOŠ obchodu a služieb, Zoltána Kodálya 765/35

Ďakujeme všetkým, s ktorými tvoríme kraj

Tešíme sa, že do štvrtého ročníka župného participatívneho rozpočtu sa zapojilo viac záujemcov, ako v minulom ročníku.

Celkovo nám prišlo 98 návrhov projektov zo všetkých siedmych okresov v kraji.

Momentálne pracujeme na administratívnej kontrole, pričom tie projekty, ktoré spĺňajú náležitosti participatívneho rozpočtu postúpia do rozhodovania.

To bude zložené z hodnotenia deliberatívnym fórom a hlasovaním verejnosti.

Hodnotenie deliberatívnym fórom projektov bude prebiehať od 29.11. do 13.12.2022, ktorého súčasťou bude krátka prezentácia projektov samotnými predkladateľmi.

Následne bude mať možnosť rozhodovať verejnosť.

Finálne výsledky zverejníme na našich sociálnych sieťach a webovej stránke www.tvorimekraj.sk

Kritériá pre 4.ročník schválené

Po takmer 3hodinovej diskusii sa členovia deliberativneho fóra, ktorú tvorili zástupcovia občianskej spoločnosti, zamestnanci úradu a poslanci TTSK, zhodli na týchto kritériách.

Na základe týchto kritérií sa budú hodnotiť tohtoročné projekty, ktoré máte čas podávať do 31.10.2022.

✔️UDRŽATELNOSŤ

✔️DOPAD PROJEKTU NA ŽIVOTNÉ PROSTREDIE

✔️INKLUZÍVNOSŤ

✔️ORIGINALITA/INOVATÍVNOSŤ

✔️KOMUNITNÝ ROZMER

✔️EDUKATÍVNY CHARAKTER - OSVETA

2. kolo verejných stretnutí

Nedávno sme ukončili 1. kolo verejných stretnutí 4. ročníka Participatívneho rozpočtu TTSK. Stretnutia prebiehali v 14 mestách a obciach kraja, kde sme si povedali základné informácie o participatívnom rozpočte, a aj to, ako sa môžete zapojiť.

Od budúceho týždňa ideme za vami opäť.

Tentokrát sa s vami stretneme vo všetkých okresných mestách kraja, kde sa chceme venovať vašim projektom po obsahovej stránke, ale taktiež prepojiť vaše projekty navzájom. To všetko preto, aby sme dokázali spoločne vytvoriť silnú komunitu naprieč krajom, pretože SPOLU TVORÍME KRAJ.

Zoznam miest verejných stretnutí:

10.10. Skalica - Gymnázium F.V. Sasinka o 17:00

11.10. Senica - SOŠ podnikania v remeslách a službách - jedáleň internátu o 17:00

12.10. Piešťany - Elektráreň Piešťany o 17:00

13.10. Hlohovec - Vlastivedné múzeum o 17:00

14.10. Trnava - Úrad TTSK o 17:00

17.10. Galanta - SOŠ obchodu a služieb o 17:00

18.10. Dunajská Streda - SOŠ rozvoja vidieka s VJM o 17:00

Spustili sme registráciu projektov

Pre všetkých záujemcov, ktorí sa chcú zapojiť do 4. ročníka participatívneho rozpočtu je možná registrácia projektov do 31.10.2022. Registrácia projektov je možná tu: https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk/prihlasenie Všetky projekty musia byť v súlade so zásadami a výzve, ktoré nájdete na stránke v sekcii "Na stiahnutie".

Vďaka Participatívnemu rozpočtu TTSK môžete získať až 5 000€ na váš projekt. Projekt môže podať občianske združenie, fyzická osoba alebo skupina fyzických osôb, pričom každý žiadateľ môže podať maximálne jeden projekt.

O úspechu projektu rozhoduje deliberatívne fórum, ktoré je zložené z 1 poslanca zastupiteľstva TTSK, 1 zamestnanca Úradu TTSK a 3 zástupcov občianskej spoločností, ktorí hodnotia váš projekt na základe stanovených kritérií. To tvorí 50% rozhodovania. Zvyšných 50% rozhodovania tvorí hlasovanie verejnosti.

Projekt bude možné konzultovať osobne v 2. kole verejných stretnutí, ktoré budú prebiehať v každom okresnom meste od 10.10. - 18.10.2022. Presný harmonogram stretnutí bude zverejnený čoskoro.

Aktuálny zoznam 1. kola verejných stretnutí

Počas mesiacov september a október sa na vás tešíme v 14 mestách a obciach v Trnavskom kraji. Na našich stretnutiach sa dozviete všetky dôležité informácie o 4. ročníku Participatívneho rozpočtu TTSK. Okrem prezentácie, v ktorej uvidíte akým spôsobom môžete podať projekt a získať až 5 000€, vám veľmi radi odpovieme na všetky vaše otázky.

Zoznam miest verejných stretnutí:

12.9. Skalica - Gymnázium F.V. Sasinka o 17:00

13.9. Holíč - Spojená škola, Námestie Sv. Martina o 17:00

14.9. Senica - SOŠ podnikania v remeslách a službách - jedáleň internátu o 17:00

19.9. Kúty - Múzeum - Stodola o 17:00

20.9. Piešťany - Elektráreň Piešťany o 17:00

21.9. Vrbové - Gymnázium J. B. Magina o 17:00

22.9. Hlohovec - Vlastivedné múzeum o 17:00

26.9. Leopoldov - Mestký úrad, sobášna miestnosť o 17:00

27.9. Trnava - Úrad TTSK o 17:00

28.9. Cífer-Pác - Kultúrny dom o 17:00

29.9. Galanta - SOŠ obchodu a služieb o 17:00

3.10. Sereď - Gymnázium Vojtech Mihálika o 17:00

4.10. Dunajská Streda - SOŠ rozvoja vidieka s VJM o 17:00

5.10. Šamorín - Budova mestskej knižnice, Fórum inštitút pre výskum menšín o 17:00