Predstavujeme úspešný projekt Vezmi ma z ulice - SOS pre mačky

V meste Trnava a jeho okolí sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenia Trnavský strom – Vezmi ma z ulice – SOS pre mačky.

Projekt Vezmi ma z ulice – SOS pre mačky pomáha podporiť kastrácie a veterinárne ošetrenia zranených, chorých, pouličných a vyhodených mačiek. Kastrácie zabraňujú ich nekontrolovateľnému množeniu, ozdravujú ich populáciu, uľahčujú adopcie a umiestnenie v nových domovoch.

Cieľom projektu je pomôcť mačkám žiť dlhší, zdravší život a pomôcť im nájsť milovaný domov.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Postaraj sa o svoju zeleň

V obci Trnovec, v areáli futbalového ihriska sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenia TJ Družstevník Trnovec – Postaraj sa o svoju zeleň.

V rámci tohto projektu bude realizovaná výsadba mladých listnatých stromov, na ktorej sa budú podieľať miestne organizácie. Mladé stromy budú pred externými hrozbami chránené ochrannými sieťami. Do projektu bude zahrnutá tiež revitalizácia trávnika na hracej ploche futbalového ihriska, ktorá sa uskutoční jarnou regeneráciou.

Cieľom projektu je zlepšenie životného prostredia, zmiernenie dopadu klimatických zmien, utuženie vzťahov miestnych komunít a rozvoj medzigeneračnej spolupráce.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Elektrárenská záhrada očami študentov

V meste Piešťany sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenia Priatelia Elektrárňa Piešťany – Elektrárenská záhrada očami študentov.

V rámci tohto projektu študenti odboru Záhradný dizajn na Spojenej škole Rakovice navrhnú riešenie piatej etapy revitalizácie záhrady národnej kultúrnej pamiatky Elektrárňa Piešťany. Vyhotovené návrhy budú k videniu širokej verejnosti v rámci výstavy v elektrárenskej galérii, pričom verejnosť bude môcť podporiť svojho favorita. Víťazné projekty budú aj zrealizované.

Cieľom projektu je revitalizácia prostredia národnej kultúrnej pamiatky v súčinnosti s komunitou.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Netradičné ihrisko 2.0

V obci Červeník sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenia C.I.N. – Netradičné ihrisko 2.0.

Projekt Netradičné ihrisko 2.0 je pokračovaním projektu Netradičné ihrisko.

Zámerom projektu bolo vytvorenie netradičného ihriska, ktoré je mobilné. V súčasnosti sa plánuje rozširovanie ihriska o ďalšie prvky, ktoré budú využité na zvýšenie environmentálneho povedomia v oblasti zadržiavania vody a ochrany prírody.

Cieľom projektu je rozvoj komunity obce Červeník a okolitých obcí založený na spolupráci v rámci projektu podporujúceho životné prostredie.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Oprava strechy na "rozprávkovom eko domčeku"

V meste Gabčíkovo sa čoskoro začne realizovať projekt ZMRS Materská škola s vyučovacím jazykom maďarským – Oprava strechy na „rozprávkovom eko domčeku“.

Cieľom projektu je oprava terajšej strechy a vytvorenie atraktívneho priestoru, nielen na výučbu žiakov MŠ Cintorínska, ale aj pre ostatných obyvateľov mesta, ktoré navštívia areál škôlky počas rôznych podujatí. Cez leto sa na dvore škôlky organizuje mnoho detských táborov.

Materská škola má z minulosti pozitívne skúsenosti so zapojením rodičov a miestnej komunity do prác na dvore.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt VÝNIMOCNÁ

V meste Sereď sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenia KC PRIESTOR – VÝNIMOCNÁ – dievčenský priestor.

Tento projekt má poskytnúť mladým ženám priestor pre rast, objavovanie seba samej a budovanie zdravých vzťahov v bezpečnom a podporujúcom prostredí.

Program sa sústredí na témy, ktoré zahŕňajú prácu s duševným a fyzickým zdravím, osobnými hranicami, sebarealizáciou a stanovením cieľov, budovaním zdravých vzťahov, riešením konfliktov a mnoho ďalších a to všetko v spolupráci s odborníkmi z oblasti psychológie, biológie, sexuológie a prevencie rizikového správania.

Cieľom programu VÝNIMOCNÁ je poskytnúť dievčatám v našom meste príležitosť rozvíjať svoj potenciál a získať zručnosti a schopnosti na to, aby ľahšie prekonali obdobie puberty v dnešnej náročnej dobe.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Stála výstava histórie hasičov v Šamoríne

V meste Šamorín sa čoskoro začne realizovať projekt Dobrovoľný hasičský zbor Šamorín – Stála výstava histórie hasičov v Šamoríne.

V rámci výstavy budete môcť vidieť historickú hasičskú techniku, ktorej zachovávaniu a rekonštrukcii sa starší členovia DHZ Šamorín začali venovať už v roku 2012. S touto technikou absolvovali mnoho výstav nie len na Slovensku, ale aj v zahraničí.

Cieľom projektu je naďalej rozširovať výstavu hasičskej techniky a vzbudiť záujem o históriu najmä u detí a mladých ľudí, ktoré každoročne zbrojnicu navštevujú za účelom oboznámenia sa s prácou hasičov a ich modernou technikou.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Záleží na tebe!

V mestách Galanta, Sereď, Matúškovo a Piešťany sa čoskoro začne realizovať projekt OZ Záchranný Systém Slovensko – Záleží na tebe!.

„Záleží na tebe!“, veta ktorá hovorí viac, Záleží nám na tebe, ako sa cítiš, ale aj Záleží na tebe, či podáš pomoc druhému.

Cieľom projektu je zvýšiť povedomie o poskytovaní prvej pomoci, ale aj hovoriť o psycho-hygiene cez rozhovory s tímom psychológov. K uvedenému by radi dospeli prostredníctvom edukácie detí v školách a obciach. Motivovať deti, mládež a dospelých sa snažia ukážkami z pátrania a ukážkami techniky.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU

Predstavujeme úspešný projekt Nebojím sa zachrániť život II.

V rámci základných škôl v okrese Trnava sa čoskoro začne realizovať projekt občianskeho združenie Dobrovoľná civilná ochrana – NEBOJÍM SA ZACHRÁNIŤ ŽIVOT II.

Prostredníctvom vzdelávania a didaktických hier bude deťom priblížená oblasť poskytovania prvej pomoci, záchranného systému, civilnej ochrany a zásady bezpečného správania. Projekt má deti edukovať ako pomôcť sebe ale aj iným pri ohrození, v núdzi, ako takémuto ohrozeniu predchádzať a prečo sa nebáť niekomu pomôcť.

Cieľom projektu je rozšírenie a skvalitnenie vybavenia, ktoré je potrebné na vzdelávanie detí i dospelých v prvej pomoci.

Viac o projekte sa dočítate TU

Všetky úspešné projekty nájdete TU