december 2021

ZAPOJTE SA DO SÚŤAŽE O SKVELÉ CENY Do 9.1.2022 prebieha hlasovanie o projektoch Participatívneho rozpočtu TTSK Pri tejto príležitosti sme si pre vás pripravili SÚŤAŽ o zaujímavé ceny. Navštívte stránku https://tvorimekraj.trnava-vuc.sk Zahlasujte minimálne za 3 a viac projektov z akéhokoľvek okresu Trnavského kraja. Po úspešnom

SPÚŠŤAME ROZHODOVACÍ PROCES Deliberatívne fórum bude na základe stanovených kritérií hodnotiť projekty za jednotlivé okresy. Hodnotenie bude prebiehať online formou, kde predkladatelia projektov budú prezentovať svoje projekty a následne im deliberatívne fórum pridelí hodnotenie na základe stanovených kritérií. Deliberatívne fórum tvoria: 1 poslanec

Support develop by Greativity.sk