TEŠÍME SA, ŽE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET SPÁJA DOBRÝCH ĽUDÍ

TEŠÍME SA, ŽE PARTICIPATÍVNY ROZPOČET SPÁJA DOBRÝCH ĽUDÍ
Občianske združenia (OZ Hanza, OZ Zelený plán, OZ MAS Galanta, Templars a dôchodcom z DC Švermova), ktorých projekty boli úspešné a podporené z Participatívneho rozpočtu TTSK, sa spojili a spoločne s dobrovoľníkmi zorganizovali brigádu, kde skrášlili okolie a poskytli verejnosti príležitosť spraviť niečo pre svoje zdravie, keďže osadili v tomto krásnom prostredí workoutové stroje na cvičenie.

V októbri budú ešte pokračovať v sadení líp. Ak by ste mali čas a chuť, budú radi, ak im prídete pomôcť.

Župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu

Na začiatku septembra spustila trnavská župa už tretí ročník svojho plnohodnotného participatívneho rozpočtu. Na realizáciu občianskych a komunitných projektov je opäť pripravených až 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad do 29. októbra 2021.

 

„Predchádzajúce dva ročníky nášho participatívneho rozpočtu sú dôkazom, že obyvatelia Trnavského kraja sa chcú podieľať na zlepšovaní života vo svojom okolí.

Stúpa počet prihlásených projektov, ako aj počet hlasov od verejnosti. Som presvedčený, že tento trend bude pokračovať a opäť finančne podporíme uvedenie inovatívnych myšlienok a jedinečných nápadov do reality. Aj tak dokážeme spolu tvoriť kraj,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Projekty prejdú administratívnou kontrolou. Následne budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 %. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú obyvatelia Trnavského kraja v elektronickom hlasovaní, ktoré prebehne na prelome decembra a januára. Realizácia víťazných projektov je naplánovaná na budúci rok s tým, že maximálna výška podpory jedného projektu je 5-tisíc eur.

 

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia požiadať o finančné prostriedky, respektíve rozhodovať o ich využití. Jeho nový ročník sme koncipovali tak, aby sme vytvorili čo najväčší priestor na realizáciu víťazných projektov. Prihlasovanie sme spustili už teraz a hodnotenie nápadov chceme uzavrieť začiatkom budúceho roka. Realizácia projektov bude následne prebiehať celý rok 2022,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

 

Minulý rok bolo prihlásených 154 projektov, z nich 105 splnilo charakter participatívneho rozpočtu a boli zaradené do procesu hodnotenia. Viac ako 21-tisíc hlasujúcich odovzdalo takmer 70-tisíc hlasov. Podporených bolo napokon 57 projektov, z ktorých väčšina sa aktuálne realizuje.

 

Informácie o participatívnom rozpočte župa sprostredkuje obyvateľom aj prostredníctvom informatívnych stretnutí v určených lokalitách kraja. Ostatné potrebné informácie o Participatívnom rozpočte trnavskej župy sú spolu s elektronickým prihlasovacím formulárom dostupné na https://tvorimekraj.sk/dokumenty/. Aktuality budú zverejňované aj na profile na Facebook-uInstagrame.

Predstavujeme úspešnú realizáciu víťazného projektu 2. ročníka Participatívneho rozpočtu "Chráň prírodu už doma"

Projekt bol zameraný na vzdelávanie o dôležitosti triedenia odpadu, ktoré je spracované formou spoločenskej hry. Túto hru mohli hrať deti aj dospelí, čím sa utužovali vzájomné vzťahy a hravou formou sa učili triediť odpad. Úlohou bolo vyprodukovaný odpad v domčeku dať do správneho kontajnera.

Cieľom projektu bolo formou hry upozorňovať a učiť ľudí triediť odpad, čím pomáhajú prírode už doma. V domácnostiach sa vyprodukuje stále viac odpadu, a jeho separovaním znížime záťaž na prírodu a životné prostredie. Formou hry chceli rodiny viesť k separovaniu odpadu.

Súčasťou projektu boli dve hry:
1.hra: V oddychových zónach boli dobrovoľníci v kostýmoch včely. Ich úlohou bolo hrať sa s deťmi spoločenskú hru, kde mali deti za úlohu roztriediť odpad vyprodukovaný doma a dať ho do správnych kontajnerov. Spoločenská hra mala 4 figúrky. Každá znázorňovala určitý odpad. Cieľom bolo dostať figúrky do správneho kontajnera po vyznačenej trase. Pohyb figúrky určovalo hodené číslo na kocke.
2.hra: Hráči fiktívny odpad triedili podľa druhu do správnych kontajnerov, pri správnom roztriedení dostali odznak malého ochrancu prírody.
Súčasťou boli aj dobrovoľníci v kostýme včely, ktorí učili a apelovali na ľudí, aby triedili odpad.

 

S projektom "Chráň prírodu už doma" sa OZ Karpatoš zúčastnili viacerých podujatí v Smoleniciach. Ako príklad môžeme uviesť podujatia Deň detí ZŠ a MŠ Smolenice, ObJAV Smolenice a Letný Medokvas, na ktorých sa spolu zúčastnilo cez 1500 ľudí.

Župa spustila tretí ročník participatívneho rozpočtu

 

Na začiatku septembra spustila trnavská župa už tretí ročník svojho plnohodnotného participatívneho rozpočtu. Na realizáciu občianskych a komunitných projektov je opäť pripravených až 250-tisíc eur. Občianske združenia, neziskové organizácie a fyzické osoby môžu prihlásiť svoj nápad do 29. októbra 2021.

 

„Predchádzajúce dva ročníky nášho participatívneho rozpočtu sú dôkazom, že obyvatelia Trnavského kraja sa chcú podieľať na zlepšovaní života vo svojom okolí.Stúpa počet prihlásených projektov, ako aj počet hlasov od verejnosti. Som presvedčený, že tento trend bude pokračovať a opäť finančne podporíme uvedenie inovatívnych myšlienok a jedinečných nápadov do reality. Aj tak dokážeme spolu tvoriť kraj,“ skonštatoval trnavský župan Jozef Viskupič.

 

Projekty prejdú administratívnou kontrolou. Následne budú hodnotené v rámci verejných deliberatívnych fór, ktorých váha v rozhodovacom procese je 50 %. O druhej polovici podpory nápadov rozhodnú obyvatelia Trnavského kraja v elektronickom hlasovaní, ktoré prebehne na prelome decembra a januára. Realizácia víťazných projektov je naplánovaná na budúci rok s tým, že maximálna výška podpory jedného projektu je 5-tisíc eur.

 

„Prostredníctvom participatívneho rozpočtu môžu obyvatelia požiadať o finančné prostriedky, respektíve rozhodovať o ich využití. Jeho nový ročník sme koncipovali tak, aby sme vytvorili čo najväčší priestor na realizáciu víťazných projektov. Prihlasovanie sme spustili už teraz a hodnotenie nápadov chceme uzavrieť začiatkom budúceho roka. Realizácia projektov bude následne prebiehať celý rok 2022,“ uviedol koordinátor participatívneho rozpočtu trnavskej župy Jakub Sejna.

 

Minulý rok bolo prihlásených 154 projektov, z nich 105 splnilo charakter participatívneho rozpočtu a boli zaradené do procesu hodnotenia. Viac ako 21-tisíc hlasujúcich odovzdalo takmer 70-tisíc hlasov. Podporených bolo napokon 57 projektov, z ktorých väčšina sa aktuálne realizuje.

 

Informácie o participatívnom rozpočte župa sprostredkuje obyvateľom aj prostredníctvom informatívnych stretnutí v určených lokalitách kraja. Ostatné potrebné informácie o Participatívnom rozpočte trnavskej župy sú spolu s elektronickým prihlasovacím formulárom dostupné na https://tvorimekraj.sk/dokumenty/. Aktuality budú zverejňované aj na profile na Facebook-uInstagrame.