november 2020

Včerajšou polnocou sme ukončili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy – rozhodovanie o projektoch.   V tejto časti procesu PR TTSK prebiehalo počas mesiaca október deliberatívne rozhodovanie, kedy členovia deliberatívnych fór písomnou komunikáciou ohodnotili na základe piatich stanovených kritérií jednotlivé projekty. Na

Support develop by Greativity.sk