október 2020

Uplynulý týždeň členovia deliberatívnych fór na základe hodnotiacich kritérií kvalitatívne ohodnotili prostredníctvom písomnej komunikácie projekty podané v okrese Trnava, Galanta a Dunajská Streda, čím sme úspešne ukončili prvú časť rozhodovania o projektoch, ktoré získajú finančnú podporu pre svoju realizáciu. Pre okresy Trnava, Galanta a Dunajská

Začiatkom uplynulého týždňa sme spustili ďalšiu fázu v rámci Participatívneho rozpočtu TTSK pre ročník 2020/2021, a to verejné zvažovanie (ďalej ako „deliberácia“).   Vzhľadom na aktuálnu, stále sa zhoršujúcu epidemiologickú situáciu a s ňou súvisiacich epidemických opatrení sme boli nútení zrušiť všetky verejné stretnutia

Support develop by Greativity.sk