december 2019

Dovoľujeme si vás informovať o predĺžení termínu realizácie projektov financovaných zo zdrojov Participatívneho rozpočtu Trnavskej župy pre ročník 2019, ktorých predkladateľmi boli fyzické osoby alebo skupiny fyzických osôb.   Nižšie nájdete Dodatok č. 1 k Výzve pre podávanie návrhov projektov Participatívneho rozpočtu

Support develop by Greativity.sk